اولین دوره مسابقات فوتبال ، جام استقلال کانون وکلای دادگستری

اولین دوره مسابقات فوتبال ، جام استقلال کانون وکلای دادگستری

در تاریخ های 7 - 14-21 و 28 آبان ماه در ورزشگاه تختی برگزار می شود

آموزش دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی

ثبت نام تا تاریخ 30 آبان ماه 95

کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان

ارائه امکانات رفاهی به وکلای دادگستری

جلسه هماهنگی مسابقات فوتبال ، جام استقلال کانون  وکلای دادگستری

جلسه هماهنگی مسابقات فوتبال ، جام استقلال کانون وکلای دادگستری

مسابقات فوتبال ، جام استقلال کانون وکلای دادگستری

حضور مسئولین سازمان زندانهای استان اصفهان در کانون وکلا - نقش پر رنگ وکیل در کاهش جمعیت کیفری

حضور مسئولین سازمان زندانهای استان اصفهان در کانون وکلا - نقش پر رنگ وکیل در کاهش جمعیت کیفری

در این جلسه بر تعامل هر چه بیشتر بین سازمان زندانها و کانون وکلا تاکید شد.