"همایش مشترک کانون های وکلای کشورهای فارسی زبان" برگزار شد.  

"همایش مشترک کانون های وکلای کشورهای فارسی زبان" برگزار شد.  

تفاهمنامه همکاری کانون وکلای اصفهان و کانون های وکلای جمهوری تاجیکستان منعقد شد.

همایش" استناد به کنوانسیون های بین المللی دریچه ای به حقوق مدرن "

همایش" استناد به کنوانسیون های بین المللی دریچه ای به حقوق مدرن "

حضور کلیه وکلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و سایر علاقه مندان به مباحث حقوقی آزاد است.

"همایش مشترک کانون های وکلای کشور های فارسی زبان"

"همایش مشترک کانون های وکلای کشور های فارسی زبان"

در این همایش مقدمات تشکیل اتحادیه کانون های وکلای کشورهای فارسی زبان بررسی خواهد شد.

سالن جدید ملاقات وکلا و زندانیان

سالن جدید ملاقات وکلا و زندانیان

محل و امکانات جدید ملاقات وکلا و زندانیان در زندان مرکزی اصفهان مورد یهره برداری قرار گرفت.

امور رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان

امور رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان

شرایط و جزییات بهره مندی از امور رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان