"همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت" در قزوین برگزار شد.

"همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت" در قزوین برگزار شد.

صدای استقلال خواهی جامعه وکالت ، این بار از دیار عارف قزوینی به گوش رسید.

داعش، وکالت را حرام اعلام کرد.

داعش، وکالت را حرام اعلام کرد.

داعش در تداوم سختگیری های به ظاهر شرعی خود، حرفه وکالت را مغایر با شرع دانست و فعالیت وکلا را در استان رقه سوریه ممنوع اعلام کرد.

همایش حقوق خواهان و خوانده در دادرسی های مدنی از منظر حقوق بشر

همایش حقوق خواهان و خوانده در دادرسی های مدنی از منظر حقوق بشر

مهلت ثبت نام : 3شهریور لغایت 15 شهریور 93 محل ثبت نام : کتابخانه کانون وکلای دادگستری اصفهان

لایحه "شوراهای حل اختلاف" به مجلس ارسال شد

لایحه "شوراهای حل اختلاف" به مجلس ارسال شد

رئیس جمهور لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

بهمن کشاورز : "آزمون وکالت سال ۹۳ در آذرماه برگزار خواهد شد."