درباره لایحه جامع وکالت

درباره لایحه جامع وکالت

بهمن کشاورز:"تقدیم مستقیم لایحه از جانب قوه‌قضاییه به مجلس، بدون اینکه شرط موضوع تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه تحقق یافته ...

کشاورز:"منظور قوه قضاییه را در ارسال لایحه وکالت به مجلس نمی‌دانیم."

کشاورز:"منظور قوه قضاییه را در ارسال لایحه وکالت به مجلس نمی‌دانیم."

قوه قضاییه علیرغم رعایت مهلت قانونی توسط دولت ، لایحه مجزا به مجلس ارائه کرده است.

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می‌کند

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می‌کند

طباطبایی:"قوه قضاییه به برخی از تغییرات صورت گرفته معترض بود"

روش انعکاس اطلاعیه های کمیسیون های کانون

روش انعکاس اطلاعیه های کمیسیون های کانون

وبسایت کانون در خصوص درج و انعکاس موارد فاقد تاییدیه مدیریت محترم داخلی کانون مسئولیتی ندارد.

همایش "دفاع از حقوق اشخاص در مقابل دستگاه های دولتی و موسسات عمومی"

همایش "دفاع از حقوق اشخاص در مقابل دستگاه های دولتی و موسسات عمومی"

زمان : هشتم آبانماه 93 مکان : کانون وکلای دادگستری اصفهان