سمینار بین المللی" بررسی جرایم سایبری " برگزار شد.

سمینار بین المللی" بررسی جرایم سایبری " برگزار شد.

پروفسور زیبر:"ما در حقوق آلمان به دنبال راه حل پیشگیرانه و قبل از وقوع جرم در جرایم سایبری هستیم."

جزییات بهره مندی از ویلاهای باغبهادران  

جزییات بهره مندی از ویلاهای باغبهادران  

سه واحد ویلایی-آپارتمانی به مدت یکسال در اختیار همکاران است.

تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جنبه قانونی یافت

تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جنبه قانونی یافت

با ابلاغ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جنبه قانونی یافت.

اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 31 اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 31 اعلام شد.

29 نفر آزمون اختبار را با موفقیت سپری کردند.

گزارش یک همایش

گزارش یک همایش

همایش " دفاع از حقوق افراد در مقابل دستگاه های دولتی و موسسات عمومی "برگزار شد.