شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تایید کرد

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تایید کرد

طرح حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

آغاز الکترونیکی شدن فرایند ترجمه رسمی

آغاز الکترونیکی شدن فرایند ترجمه رسمی

کاهش ۹۰ درصدی جعل‌ها با الکترونیکی شدن فرایند ترجمه رسمی

احتمال اجرا نشدن قانون آیین دادرسی کیفری از تیرماه

احتمال اجرا نشدن قانون آیین دادرسی کیفری از تیرماه

درخواست اجرای اصل 85 برای تسریع در روند تصویب

حذف نظام دادسرایی اشتباه بود

حذف نظام دادسرایی اشتباه بود

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح :" با تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نظام قضایی ما به وضعیت پیشین، باز می گردد."

ضرورت ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها

ضرورت ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها

دادستان اصفهان:"نظارت مستمر و موثر سرپرستان مجتمع‌ها بر پرونده‌های مهم و حساس،از مهم‌ترین مسائل سال جاری این دادسرا است.