تصویب طرح آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

تصویب طرح آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

قطعنامه اسکودا در همایش کرمان

قطعنامه اسکودا در همایش کرمان

اسکودا انزجار خود را از اقدامات غیر انسانی در جریان اسید پاشی در اصفهان اعلام و برخورد سریع قضائی با قانون شکنان را تقاضا کرد.

درباره لایحه جامع وکالت

درباره لایحه جامع وکالت

بهمن کشاورز:"تقدیم مستقیم لایحه از جانب قوه‌قضاییه به مجلس، بدون اینکه شرط موضوع تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه تحقق یافته ...

کشاورز:"منظور قوه قضاییه را در ارسال لایحه وکالت به مجلس نمی‌دانیم."

کشاورز:"منظور قوه قضاییه را در ارسال لایحه وکالت به مجلس نمی‌دانیم."

قوه قضاییه علیرغم رعایت مهلت قانونی توسط دولت ، لایحه مجزا به مجلس ارائه کرده است.

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می‌کند

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می‌کند

طباطبایی:"قوه قضاییه به برخی از تغییرات صورت گرفته معترض بود"