نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها

نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها

محور اصلی این نشست، طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها مبنی بر تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، مطب پزشکان و ... بوده است.

نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان

نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان

دکتر لیلا رئیسی: "متاسفانه مردم در خصوص تکالیف و تعهدات و خدمات وکلا، آگاهی کامل نداشته و بعضاً به لحاظ منتج نشدن پرونده به نفع خود، به طرفیت وکیلشان ...