مصوبات هیأت مدیره
 
بیست و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت اطلاع از متن مصوبات کلیک کنید.

سی امین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸

سی امین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

برای اطلاع از متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مطالعه متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بیست و ششمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک کنید‌.

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و سومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

بیست و سومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

بیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

نوزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

نوزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

هفدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

هفدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

هجدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

هجدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

شانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

شانزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

برای مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم

شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم

برای مشاهده متن مصوبات کلیک کنید.

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمائید.

یازدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

یازدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

هشتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

هشتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

دهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

دهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

هفتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

هفتمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید

ششمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

ششمین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده متن مصوبات کلیک نمایید.

پنجمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۷

پنجمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید.

چهارمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷

چهارمین جلسه یازدهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید.

سومین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سومین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان

جهت مشاهده مصوبات کلیک نمایید