تبریک و تسلیت
تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را  تسلیت عرض می نماییم

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

⚫همکار ارجمند جناب آقای محمد حسین هیبتی ، درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

 
 
تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم جناب آقای هوشنگ اسماعیلیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای مهرداد یوسفیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای میرنوری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را  تسلیت عرض می نماییم

جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

درگذشت "وکیل محمود محسنی مفرد" را تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

عرض تسلیبت به همکار ارجمند ، جناب آقای محمد حسین هیبتی

⚫همکار ارجمند جناب آقای محمد حسین هیبتی ، درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم روابط عمومی کانون وکلای ...

همکار ارجمند جناب آقای مسعود امام قیسی

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای مسعود امام قیسی

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم

همکار ارجمند جناب آقای مسعود اسدی

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای مسعود اسدی

مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

همکار ارجمند جناب آقای محمد جواد مظاهری

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

همکار ارجمند جناب آقای محمد جواد مظاهری

در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم

سالگرد درگذشت وکیل محمود رعنایی

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت وکیل محمود رعنایی

سالگرد در گذشت وکیل محمود رعنایی