تبریک، تسلیت و مناسبت ها
تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم ملیحه السادات امیریان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای اصغر علیجانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای فرزاد حسینی فولادی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حسین زمانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم مارال کله زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدجواد باقیات

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل عباس بابایی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل محمود بدیهی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم ، وکیل حاج حسینعلی اسماعیل زاده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، سرکار خانم ها رویا و رخساره مهرپویان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، سرکار خانم سمینه سالاری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن پیام آرا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، جنابان آقایان محمدمهدی الشریف و مهران الشریف

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مهرداد اثنی عشری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای حمیدرضا زارعی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران ارجمند، جناب آقای غلامرضا فریدزادگان و سرکارخانم فرناز فریدزادگان

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکاران ارجمند، جناب آقای غلامرضا فریدزادگان و سرکارخانم فرناز فریدزادگان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای علی نصری

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای علی نصری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدرضا یزدان پناه

يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدرضا یزدان پناه

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

درگذشت همکار محترم، وکیل حسین مفرحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای عباس مصلحی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای مجتبی جمالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محسن کبیری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند، جناب آقای محمدحسن خدادادی دهاقانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیر جلالی

يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای امیر جلالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای تفویضی

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای تفویضی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي شايسته

يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي شايسته

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي محسن متين

شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸

تسليت به همكار ارجمند جناب آقاي محسن متين

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اصفهان

تاسوعای حسینی بر شیعیان جهان تسلیت باد

دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸

تاسوعای حسینی بر شیعیان جهان تسلیت باد

 نهمین روز محرّم الحرام ، تاسوعای حسینی روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. روابط عمومی کانون ...