تبریک و تسلیت
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 
 
تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی و خانواده محترم اسلامی

يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی و خانواده محترم اسلامی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی

  همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن ...

تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷

تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، آقای عباسعلی قربانیان

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، آقای عباسعلی قربانیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی

يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی

دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده

دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده

همکار ارجمند ، جناب آقای حسن کاظم زاده، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.        ...

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم

يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم آقای محمد مهران نیا

يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم آقای محمد مهران نیا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم ناهید صادقی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، جناب اقای یوسفعلی رستمی

يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم ، جناب اقای یوسفعلی رستمی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم جناب آقای فرهاد احمدیان

چهارشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۷

تسلیت به همکار محترم جناب آقای فرهاد احمدیان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، آقای محمدرضا پاینده

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، آقای محمدرضا پاینده

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم شیرین فروغی مقدم

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم شیرین فروغی مقدم

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکاران محترم ، آقای محمد حسین هاشمی و خانم طیبه هاشمی

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تسلیت به همکاران محترم ، آقای محمد حسین هاشمی و خانم طیبه هاشمی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا

يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی

همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمان تسلیت عرض مینماییم ...

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان

همکار ارجمند جناب اقای محمدرضا مانیان ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.روابط عمومی ...

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

تسلیت به همکار محترم  ، سرکار خانم هاله ثمری

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم هاله ثمری

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان