کانون وکلای دادگستری اصفهان 20 بهمن 1399 ساعت 10:02 http://isfahanbar.org/vdca.6nuk49naa5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : لیست افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 44 -------------------------------------------------- متن : لیست افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 44 بشرح زیر می باشد: به اطلاع کارآموزان محترم می رساند : برگزاری اختبار این دوره مشروط به موافقت کتبی ستاد کرونا می باشد. محل برگزاری آزمون اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه فرزانه اباذری 6534 حسین ابراهیمی بوئینی 6681 مهدی ابراهیمی دستگردی 6535 محسن اسرافیلیان 6502 مهدی اسلامی نطنزی 6537 پریسا اسماعیلی 6378 ریحانه اصلانی 6538 محسن اعتمادی 6689 محمدحسین اعظم 6539 محسن افشاری 6540 الهام اکبری 6452 معصومه امامی 6544 حر امامی میبدی 6453 زینب امین 6545 سهیلا امینی 6546 الهه امینیان جزی 6664 علی انصاری پور 6547 مریم ایرانشاهی 6455 پروین ایزدی کیان 6682 زینب ایمانی 6548 محمد آذریان پوراصفهانی 6536 عظیمه آگاهی 6543 پوریا بابائی راد 6549 محمدعلی بادامی 6550 سهیلا باقرپورولاشانی 6551 علی باقریان 6552 بهناز برمکی 6684 علی برومند 1421 نوید برومندبارده 6553 سجاد بهرامی 6459 حبیب اله بهرامی 6554 ریحانه بهشتیان 6666 محسن بی مراک 6556 سارا پاکروان 6667 رویا پورمرادکلیبر 6557 زینب پهلوانی 6685 محمدرضا توانگر 6559 عفت جابری نجف ابادی 6686 مهری جعفری 6560 مرجان جلالی 6562 بهناز جم جاه 6563 کورش جمشیدی 6526 رامین چشمه سفیدی 6668 مجید حبیب زاده 6565 محدثه حسن پورسودرجانی 6566 سیدعلی حسینی 6567 علی خالدی 6568 صدیقه خدادادی آرپناهی 6570 مهسا خدامی مارنانی 6571 رویا خسروی 6697 ثمین سادات خلیفه سلطانی 6573 ریحانه خلیلی جزی 6669 مهناز دره شیری 6575 ندا ربانی 6578 پریسا رحمتی 6580 مهرنوش رضائی دارافشانی 6582 احسان رضائی رجانی 6583 لیلا رمضان ترکی 6584 فردین رمضانی 6672 سعید رمضانی خوزانی 6585 الهه ریاحی دهکردی 6586 سپیده رییسی وانانی 6587 محمدرضا زادهوش 6588 زهرا زراعتی 6590 رضا زهره وند 6205 مریم سالمی کوهانستانی 6591 شیوا سروری 6691 حسین شاهزاده فرد 6595 ساراسادات شجاعی 6673 منصور شریعتی کمال ابادی 6596 روزبه شکوهی 6598 دانیال شیرانی 6599 زهرا شیروانی کرچگانی 6601 رضا صابری علی ابادی 6602 مژگان صابریان بروجنی 6693 پریسا صادقی حسن وند 6603 الهه صادقی هفشجانی 6687 هاجر صادقیان 6604 اشکان صافی اصفهانی 6694 حمیدرضا صانعی ینگابادی 6605 ابراهیم صداقتی 6606 محمد صفرپور 6607 حسن طالب علی 6608 سعید طاهری ابروی 6609 محمد طایفه قنبرکهریزسنگی 6610 امین ظفری دوازده امامی 6611 مرضیه عبادی فر 6612 فاطمه عباسیان 6613 نیلوفر عظیمی 6615 مژگان علی نقی 6616 امیرحسین علیشاهی خوزانی 6688 سجاد عنایتی 6617 نوش افرین غریبی 6618 زهره فتحی شاه نجفی 6619 فرهاد فراحی قصرابونصر 6244 علی فرحیار 6674 رسول فروغی 6696 شیما فرهادی 6675 افسانه فنایی نجف ابادی 6620 فرنوش قادریان 6621 محمدجواد قاسمی 6622 مرضیه قاسمی 6623 علی قاسمی 6676 فاطمه قاسمی دشتچی 6530 پیمان قنبری شیخ شبانی 6624 امید کارشناس نجف آبادی 6626 زهراالسادات کرهرودی 6627 هاله کریمی راد 6628 نداسادات کسایی زادگان مهابادی 6629 مرتضی کشاورزی 2439 نیلوفر کنعانی جزی 6630 مهدی کوشکی زاده رنانی 6631 سیدحمید مجیدیان 6632 سارا محسنی 6633 هاجر محققیان 6634 هدی محمدی ایدغمیشی 6635 مهدی محمدی کمال ابادی 6636 خلیل محمدی مصیری 6637 یزدان محمدی میلاسی 6638 زلیخا مرادی اندوه 6640 رباب مصیب خوزانی 6641 ایمان مطیفی فرد 6642 زهرا معظم جزی 6493 امیر مقدم 6643 بهناز مکوندی 6644 زهرا منصوری بیدکانی 6645 نرگس موحدی نجف ابادی 6646 زهرا موسوی 6647 زهراسادات موسوی 6677 فاطمه موسوی نافچی 6678 علی مولوی 6648 عزیز مهبودی 5012 محسن مهدی 6649 زهرا مهراب زاده 6495 مرضیه میرزاآقاجانی 6650 محمد ناصحی نجف ابادی 6651 مهسا ناعم اصفهانی 6652 مجتبی نصرآزادانی 6653 احسان نصوحی 6654 زینب نصیری ده سرخی 6698 عاطفه نظیفی حبیب آبادی 6679 فاطمه نوروزی 6164 نوید نیری 6655 حجت اله واعظ 6656 مریم وکیلی سهرفروزانی 6499 علیرضا هاشمزاده 6658