کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 بهمن 1399 ساعت 13:10 http://isfahanbar.org/vdcb.gb5urhbwgiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعیه کمیسیون نقل و انتقالات بهمن ماه -------------------------------------------------- متن : اطـــلاعـــيه به اطلاع كليه متقاضيان محترم نقل وانتقالات مي رساند جهت ثبت نام و حضور دركميسيون بهمن ماه تقاضاي خود را از تاريخ 06/ 11/ 1399 لغايت 14/ 11/ 1399 به همراه كليه مدارك ومستندات ارائه نمايند، ضمناً جلسه روز پنج شنبه 16/11/99 ازساعت 9 صبح الي 12دركانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار ميگردد، حضور شخص متقاضی الزامي است .