کانون وکلای دادگستری اصفهان 7 مرداد 1399 ساعت 12:56 http://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhb0siupr.html -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعیه کمیسیون نقل و انتقالات مردادماه -------------------------------------------------- متن : اطـــلاعـــيه به اطلاع كليه متقاضيان محترم نقل وانتقالات ميرساند جهت ثبت نام و حضور دركميسيون مرداد ماه تقاضاي خود را ازتاريخ 07/ 05/ 1399 لغايت 19/ 05/ 1399 به همراه كليه مدارك ومستندات ارائه نمايند، ضمناً جلسه روز سه شنبه 21/ 05/ 99 ازساعت 9 صبح الي 12دركانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار ميگردد، حضور شخص متقاضی الزامي است . روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان