کانون وکلای دادگستری اصفهان 27 آبان 1400 ساعت 11:11 http://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqs4la82.html -------------------------------------------------- عنوان : مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/26برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ سی و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بصورت فوق العاده با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی و وکیل شهرام محقق دولت آبادی برگزار شد.  دستور جلسه: نظر به اینکه وکیل سیامک اکبری قلعه تکی وفق نامه شماره ۰۰۰۴۰۳۸۰۵۷۷۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تقاضای خود را مبنی بر انتقال به مرکز استان ( اصفهان ) به هیأت مدیره تقدیم نموده است، هیأت مدیره، ضمن موافقت با انتقال نامبرده به اصفهان، با توجه به تحقق شرط بقای عضویت در هیأت مدیره وفق تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری، بقای عضویت نامبرده به عنوان عضو اصلی در هیأت مدیره را اعلام می نماید. مقرر است مراتب به نامبرده اعلام گردد.