کانون وکلای دادگستری اصفهان 29 تير 1399 ساعت 10:51 http://isfahanbar.org/vdce.p8wbjh8po9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : نسخه الکترونیک شماره 135 ماهنامه مدرسه حقوق -------------------------------------------------- متن : برای دانلود شماره 135 ماهنامه مدرسه حقوق روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: مقالات سهام موهوم عدالت .....................................دکتر سید محمود کاشانی انتخابات و گردش نخبگان..........................سید عبدالرضا علوی حجازی دیوار میان شروع به جرم و جرم تام با تاکید بر رویه قضایی وحید دادگستر/ مهرداد موحدی نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری...........محمدعلی باقرصاد / دکترعلی رحمتی تحلیل و بررسی رأی شماره 4087 شورای داوری خانه سینمای ایران مسعود رحمانی کرچگانی تأملی پیرامون رأی وحدت رویۀ شماره ۲۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 5/9/98 دکتر امید شیرزاد بررسی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح در قانون و رویه قضایی؛ شباهتها و تفاوت ها سید محمد هاشم واعظ اولویت تنظیم مقررات و قوانین کانونها و چند و چون عملکرد ها رضا زرعی نامه ها نقدی بر پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مسلم زمانی نامه ای به معاونت محترم قوه قضائیه...........علی رضا علی نجیمی اعجاب و غربت..........................................سحر روحانی بایسته های حرفه وکالت آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی قوه قضائیه پند استاد؛ درسی از استاد دکتر سید علی آزمایشنفیسه مستقل گزیده مقالات کاربردی.............................. هاجر قاسمی معرفی کتاب............................................نسیم پرستگاری هشدار انتظامی سیزدهم؛ قبول وکالت با وجود معاذیر قانونی روح اله محمدی زنگ تفریح تا نباشد چوب تر.......................................دکتر محمدرضا محمدی جرقویه ای