کانون وکلای دادگستری اصفهان 4 تير 1397 ساعت 10:10 http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9yqpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : هفته قوه قضائیه -------------------------------------------------- متن : ما در زير بار سختي ها و مشکلات و دشواري ها قد خم نمي کنيم. ما راست قامتان جاودانه تاريخ خواهيم ماند. تنها موقعي سرپا نيستيم که يا کشته شويم، و يا زخم بخوريم و به خاک بيفتيم و الا هيچ قدرتي پشت ما را نمي تواند خم کند. شهید بهشتی هفته قوه قضائیه بر خدمتگزاران این عرصه مبارک باد روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان