کانون وکلای دادگستری اصفهان 23 خرداد 1401 ساعت 11:28 http://isfahanbar.org/vdcg.x9wrak9nnpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ 26خرداد 1401 -------------------------------------------------- جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنج شنبه 26 خرداد ساعت 9 صبح، به صورت حضوری برگزار مي شود. متن : جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنجشنبه مورخ 26 خرداد 1401 رأس ساعت 9 صبح، به صورت حضوری در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن برگزار مي شود. عنوان: تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه و رویه قضائی سخنران: جناب آقای سعید آقاباباگلی وکیل محترم دادگستری کانون وکلای اصفهان توجه: شرکت کلیه کارآموزان الزامی می باشد.