کانون وکلای دادگستری اصفهان 18 بهمن 1399 ساعت 15:13 http://isfahanbar.org/vdch.znit23n6mftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : دستور سومين جلسه ی هیات مدیره دوازدهم -------------------------------------------------- متن : 🔰بررسی مواضع کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص اداره نظارت بر وکلا 🔰بررسی پرونده های متقاضیان نقل و انتقال 🔰بررسی پرونده های ارجاعی کمیسیون ماده ۸ 🔰انتخاب دادستان کانون وکلای دادگستری اصفهان 🔰رسیدگی به پرونده های ارجاعی موردی سومین جلسه هیات مدیره دوازدهم ، یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹ ، ساعت ۱۲ در محل کانون برگزار می گردد . روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان