کانون وکلای دادگستری اصفهان 29 دی 1398 ساعت 12:34 http://isfahanbar.org/vdci.parct1awybc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : اطلاعیه نقل و انتقالات -------------------------------------------------- متن : اطـــلاعـــيه به اطلاع كليه متقاضيان محتــــرم نقل وانتــــقالات مي رساند جهت ثبت نام و حضور دركميسيــــون بهمن ماه تقاضاي خود را ازتاريـــخ01/ 11/ 1398 لغايت 10/ 11/ 98 به همـــراه كليه مــــدارك ومســــــتندات ارائه نمايند، ضمنــــــاً جلسه روز یکشنبه 13/ 11/ 1398 ازساعت 9 صبح الي 12دركانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار مي گردد، حضور شخص متقاضی الزامي است . ضمناً در زمان ثبت درخواست انتقالی ارائه cms( لیست پرونده ها خود ) مربوط به دو سال اخیر الزامی می باشد . روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان