کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 بهمن 1399 ساعت 21:32 http://isfahanbar.org/vdci.zarct1avqbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : مصوبات سومین جلسه هیات مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهم روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹برگزار شد. متن : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ سومین جلسه هیات مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۲ با حضور خانم دکتر لیلا رئیسی ریاست هیات مدیره ،آقای امیر حسین سجادیه نائب رئیس کانون و آقای دکتر یاسین صعیدی بازرس کانون و سایر اعضای هیات مدیره آقای دکتر محمد جعفری فشارکی، آقای سیامک اکبری،آقای شهرام محقق دولت آبادی، آقای داود عابدی، آقای مجتبی اسدیان در محل کانون برگزار شد. هیات مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول) هیأت مدیره به بحث و گفت وگو پیرامون یکی از مهمترین مسائل روز نهاد وکالت که موجب به مخاطره افتادن استقلال نهاد وکالت گردیده؛ یعنی اداره نظارت بر رفتار وکلا، پرداخت و بیشتر زمان جلسه نیز به این موضوع، اختصاص یافت. کلیه اعضای هیأت مدیره به بیان نقطه نظرات خود در این رابطه پرداخته و مذاکرات مفصلی فی مابین ایشان، صورت گرفت که با توجه به محرمانه بودن این مذاکرات، مقرر گردید متعاقباً به اطلاع همکاران برسد. دستور دوم) هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های متقاضیان نقل و انتقالات، نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نمود. دستور سوم)هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های موردی اتخاذ تصمیم نمود. دستور چهارم) هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های ارجاعی از سوی کمیسیون ماده ۸ اتخاذ تصمیم نمود. دستور پنجم) هیات مدیره ضمن تشکر از زحمات دادستان سابق کانون وکلای اصفهان،جناب آقای محمد رضا قنبریان، با اکثریت آرا جناب آقای علی اصغر محققیان را بعنوان دادستان انتخاب نمود. جلسه راس ساعت ۱۵:۳۰خاتمه یافت. مقرر گردید جلسه بعدی هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ راس ساعت ۱۲ برگزار گردد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش : وکیل فاطمه لاوی