کانون وکلای دادگستری اصفهان 27 شهريور 1396 ساعت 14:03 http://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqeaasfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : اعلام نتایج اختبار دوره 37 -------------------------------------------------- متن : کمیسیون محترم کارآموزی در تاریخ 1396/06/27تشکیل جلسه داد و اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 37 را به ترتیب رتبه به شرح ذیل اعلام نمود: رتبه نام نام خانوادگی 1 منصور انجم شعاع 2 فائزه عموبیگی 3 زهرا رمضانی بابوکانی 4 راحله رجب پور 5 امین سبحانی نجف آبادی 6 مهدی جلیلیان 7 حسن جهانگیری 8 فرهاد یوسفی حاجیوند 9 تلما همتی 10 صبا مختاری 11 عباس محمدجعفری 12 الهام شیرازی 13 زهرا حق شناس جزی 14 فهیمه خلیلی 15 آزاده حیدری گوجانی 16 سجاد صادقی شاپورآبادی 17 مسعود حبیبیان جونی 18 مجید ذبیحی 19 سیدحسین مصطفوی 20 نسیم مصلحی 21 جواد فستیقی 22 زهره امینی 23 شادی طاهریان اصفهانی 24 محمدسعید همت نژاد 25 الهه حیدری زفره 26 سمیه مغرور 27 سمیه اسماعیلی 28 رضا ایزدی وصفی 29 نفیسه مستقل 30 هوشان جویبار 31 حمیده سلیمی 32 حسین دادخواه تهرانی 33 مهدی ملک محمد 34 سارا تاج الدین 35 الهه سلیمی گرگابی 36 مائده حسن پور 37 طناز گیوه چیان 38 سیدمحمدفاضل حسینی 39 طاهره جوانبخت 40 هادی داوری 41 داود داوری دولت آبادی 42 شاهین عالی ده چناری 43 محمدجواد سلام 44 مجید دارابی اغچه 45 علی حسینی خواندابی 46 نسرین باقری 47 محبوبه جعفرپور 48 افسانه غالبی سیف آبادی 49 مینا مداحیان 50 وحید شایسته 51 لاله رمضانی 52 ریحانه کریمی 53 حسین سمیع 54 نادر فهامی 55 مرتضی تاج 56 اکبر ماهرانی برزانی 57 علی اکبر عرب 58 مریم معینی امام قیسی 59 حسن مظاهری تهرانی 60 طیبه هاشمی 61 مسعود شریفی 62 موسی خسروانی 63 احمد نیکبخت 64 سیمین مرادی 65 سارا غیاث 66 اکبر بیات سوه ضمنا معترضین و مردودین می توانند ظرف سه روز از اعلام نتایج، اعتراض کتبی خود را به دفتر کانون ارائه نمایند . رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی