کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 مهر 1399 ساعت 13:28 http://isfahanbar.org/vdcj.ve8fuqeaosfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : قابل توجه شرکت کنندگان در اختبار دوره 43 -------------------------------------------------- متن : اطلاعیه مهم به اطلاع کارآموزان محترم وکالت مجاز به شرکت در اختبار دوره ی 43 می رساند: با توجه به تصمیم اتخاذ شده در جلسه ی مشترک هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان و کمیسیون کارآموزی مورخ 1399/07/07 به اطلاع کارآموزان مشمول اختبار مزبور می رساند: اختبار کتبی دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی، تخلفات انتظامی و حقوق عمومی روز جمعه 18/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 صبح و اختبار کتبی دروس حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی روز پنجشنبه 24/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. محل برگزاری اختبار - باشگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان - اصفهانک خیابان درختی خواهد بود. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان