قابل توجه مشمولین اختبار دوره ۳۲

20 آبان 1393 ساعت 16:29


قابل توجه مشمولین اختبار دوره ۳۲
نامه مورخ ۱۰/۸/۹۳ هیأت مدیره محترم مبنی بر مجوز برگزاری اختبار دوره ۳۲ در زمستان ۱۳۹۳ قرائت و مقرر گردید کلیه کارآموزان محترمی که تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۳ مدت کارآموزی ۱۸ماه با ۹ ماه آن ها (حسب مورد) خاتمه می یابد چنانچه متقاضی برگزاری اختبار ۳۲ در زمستان ۱۳۹۳ و شرکت در آن هستند مکلفند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۹۳ به دفتر امورکارآموزان کانون تسلیم نمایند .چنانچه تعداد متقاضیان مذکور از یکصد نفر تجاوز نماید کمیسیون کارآموزی برگزاری اختبار ۳۲ را در زمستان ۹۳ در دستورکارخود قرار خواهد داد ودرصورتیکه حد نصاب مذکورحاصل نگردد اختبار دوره ۳۲ در زمان مقرر خود یعنی بهار ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد .

رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
حسن صرام


کد مطلب: 784

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcca0qm82bq4.la2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org