شروع برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری

9 دی 1397 ساعت 0:17


در تاریخ 97/10/4 در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان، رأس ساعت 11:30 اولین جلسه از دوره مقدماتی "آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری" به همت معاونت آموزشی دادسرای کانون وکلای دادگستری اصفهان و با همکاری کمیسیون های آموزش و روابط عمومی با تدریس وکیل سعید آقا باباگلی و با موضوع "شرکت در مدعی به _ مرور زمان"، تشکیل شد.


این دوره مقدماتی برای همکارانی که در فرصت تعیین شده جهت حضور در این دوره نام نویسی کرده اند، هر یکشنبه و سه شنبه تا تاریخ 97/11/14 ادامه خواهد داشت.

گزارش: وکیل محمدرضا سرافرازیان
کمیته رسانه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان 


کد مطلب: 2120

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcg.x9xrak9qzpr4a.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org