کارگاه آموزشی کارآموزان ، پنجشنبه 93/7/17

15 مهر 1393 ساعت 20:30


قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت
کارگاه آموزشی كارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه 17/7/93 رأس ساعت 8:30 صبح توسط آقای دکتر احمد محمدی عضو محترم هیأت مدیره کانون وعضو محترم هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد ، موضوع مورد بحث (وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی )می باشد ،مسأله مورد بحث به شرح ذیل میباشد : دریک قرارداد پیمان با موضوع ساخت یک سد بند های ذیل قید شده است :
1- در صورتی که پیمانکار ظرف مدت شش ماه از تاریخ این قرارداد اقدامات اولیه از جمله تهیه نقشه های ساخت و عملیات زیر سازی را آغاز ننماید مبلغ یک میلیارد تومان وجه التزام به عنوان خسارت بر عهده او ثابت و کارفرما می تواند ،این مبلغ را مطالبه نماید .
2- پیمانکار موظف است تا ظرف دو سال از تاریخ این قرارداد ،پروژه را به صورت کامل تحویل کارفرما نماید در صورت تأخیر در تحویل پروژه ،پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون تومان به کارفرما پرداخت نماید .
3- در صورتی که تا دوسال از تاریخ ساخت سد و تحویل آن توسط پیمانکار ،خسارتی به سد وارد آید جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود . وجه الضمان تعیین شده در خصوص این بند مبلغ پنج میلیارد تومان است . حال در صورت وقوع هریک از موارد ذیل توضیح دهید که مرجع حل اختلاف چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید؟ الف) پیمانکار ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نمی تواند اقدامات اولیه از جمله تهیه نقشه ها و عملیات زیرسازی را به انجام برساند .کارفرما چه اقدام یا اقداماتی می تواند انجام دهد ؟(اقدامات :فسخ قرارداد –مطالبه وجه التزام-الزام تعهد به ایفای تعهد) ب)در صورتی که پیمانکار ظرف شش ماهه مزبور اقدامات اولیه را به انجام برساند اما موفق نشود که ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد پروژه را به اتمام رسانده و تحویل نماید کارفرما چه اقدام یا اقداماتی می تواند به انجام برساند ؟(اقدامات :فسخ قرارداد –مطالبه وجه التزام –الزام متعهد به ایفای تعهد ) ج) در صورتی که پیمانکار ظرف شش ماه اقدامات اولیه را به موقع انجام دهد و ظرف دوسال از تاریخ قرارداد نیز بتواند پروژه را اتمام و تحویل نماید لیکن پس از یک سال از تحویل ،سد دچار آسیب های جدی گردد به طوری که کارشناسان خسارت وارد را بالغ بر ده میلیارد تومان برآورد نمایند .چه تصمیمی باید اتخاذ گردد و چرا ؟اگر خسارت وارد آمده سه میلیارد تومان تشخیص داده شود چطور؟
رئیس کمیسیون کارآموزی حسن صرام


کد مطلب: 761

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdchtznqd23n-.ft2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org