اطلاعیه نقل و انتقالات

29 دی 1398 ساعت 12:34


اطـــلاعـــيه
 
به اطلاع كليه متقاضيان محتــــرم نقل وانتــــقالات مي رساند جهت ثبت نام و  حضور دركميسيــــون بهمن ماه  تقاضاي خود را ازتاريـــخ  01/ 11/ 1398 لغايت 10/ 11/ 98  به همـــراه كليه مــــدارك ومســــــتندات ارائه نمايند، ضمنــــــاً جلسه روز یکشنبه 13/ 11/ 1398  ازساعت 9 صبح الي 12دركانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار مي گردد، حضور شخص متقاضی الزامي است .
ضمناً در زمان ثبت درخواست انتقالی ارائه cms( لیست پرونده ها خود ) مربوط به دو سال اخیر الزامی می باشد  .
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


کد مطلب: 2537

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdci.parct1awybc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org