قابل توجه شرکت کنندگان در اختبار دوره 43

13 مهر 1399 ساعت 13:28


اطلاعیه مهم
 
به اطلاع کارآموزان محترم وکالت مجاز به شرکت در اختبار  دوره ی 43 می رساند:

با توجه به تصمیم اتخاذ شده در جلسه ی مشترک هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان و کمیسیون کارآموزی مورخ 1399/07/07 به اطلاع کارآموزان مشمول اختبار مزبور می رساند:

اختبار کتبی دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی، تخلفات انتظامی و حقوق عمومی روز جمعه 18/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 صبح و اختبار کتبی دروس حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی روز پنجشنبه 24/ 07/ 1399 رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

محل برگزاری اختبار - باشگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان - اصفهانک خیابان درختی خواهد بود.
 
 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
 
 


کد مطلب: 2718

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcj.ve8fuqeaosfzu.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org