کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين آیین دادرسی مدنی http://isfahanbar.org/Civil Procedure Mon, 27 May 2019 08:11:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 27 May 2019 08:11:09 GMT آیین دادرسی مدنی 60 داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران http://isfahanbar.org/vdcbugbaprhba.iur.html داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است. ]]> مقالات Wed, 25 Dec 2013 06:03:30 GMT http://isfahanbar.org/vdcbugbaprhba.iur.html تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف ،منصوره کريمي http://isfahanbar.org/vdccasq082bq0.la2.html از آنجايي که هدف از وضع قانون و تشکيل شوراي حل اختلاف مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري از تراکم پرونده در مرجع دادگستري است تا افراد در حداقل زمان و هزينه نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايند، اما کماکان اين هدف ناديده انگاشته شده و چه بسا درخصوص برخي دعاوي همچون دعاوي اجاره با نقض غرض قانونگذار مواجه ايم که دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است... ]]> مقالات Tue, 24 Dec 2013 04:09:08 GMT http://isfahanbar.org/vdccasq082bq0.la2.html ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان http://isfahanbar.org/vdcgrw9w4ak9u.pra.html مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همين فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوي ورود و جلب ثالث از دعاوي ناشناخته اي است كه در قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است ناشناخته نه از اين حيث كه براي محكمه و يا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلكه از اين بابت كه چگونگي طرح اين دعاوي بر مردم روشن نيست به ويژه اين كه قانون هم از ماده 270 تا 283 يعني جمعاً در سيزده ماده آن را عنوان نموده است به همين جهت بحث و گفتگو در اطراف آن شايد بتواند كمي از معضلات و پيچيدگيهاي آن را بگشايد بنابراين تا آنجا كه ممكن بود سعي شده مطلب با زباني ساده و دور از چهارچوب مواد خشك قانون و يا كلمات نامأنوس بيان گردد ... ]]> مقالات Wed, 20 Nov 2013 04:49:00 GMT http://isfahanbar.org/vdcgrw9w4ak9u.pra.html ممكن الحصول و عدم النفع ،جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران http://isfahanbar.org/vdcgry9q4ak9w.pra.html «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارات تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است. ]]> مقالات Sat, 03 Aug 2013 17:41:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcgry9q4ak9w.pra.html