کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/KarAmouzan Sun, 22 Jan 2017 21:50:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 22 Jan 2017 21:50:47 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان ، 30دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcb.wb8urhbs0iupr.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/10/30از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی (ریاست محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان) و جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «بیان کلیاتی از امور حسبی و پاسخگویی به سئوالات امور حسبی اختبار دوره 35» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث: معین، یکی از وراث محمد(متوفی) از مرجع صالح، تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده ولی نام یکی از وراث بنام رضا را در درخواست خود قید نکرده است و لذا گواهی حصر وراثت بدون نام رضا صادر شده است. اولاً : رضا در ارتباط با موضوع فوق چه اقدام یا اقداماتی را می تواند به عمل آورد؟ ثانیاً : در صورتی که معین 25 روز بعد از فوت، ترکه را بدون شرط قبول کرده باشد ولی رضا بعد از 40 روز از اطلاع از صدور گواهی فوق، هنور نه قبول ترکه کرده نه رد ترکه نموده است مسئولیت هرکدام از آن دو نسبت به دیون محمد را مقایسه نمائید. ثالثاً : اگر فرض شود همه وراث طی 28 روز بعد از اطلاع از فوت محمد، ترکه را رد نمایند، چه مرجع یا مراجعی یا اشخاصی باید حسب مورد اقدامات اولیه لازم را برای حفظ ترکه و تحریر آن به عمل آورند؟ (فقط نام ببرید)   آقای احمدی، به طرفیت شریک تجاری اش خانم رحمانی (که ضمناً عروس او نیز هست) در دادگاه حقوقی، مطالبه وجه نموده است. در طول ایام رسیدگی خوانده مبتلا به جنون می شود درحالیکه شوهر و پدر او هر دو در قید حیات هستند. حال باتوجه به فروض مسئله، کدامیک از دو گزینه فوق، برای قیمومت می تواند صحیح باشد؟     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Tue, 17 Jan 2017 08:17:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.wb8urhbs0iupr.html گزارش مستند کارگاه آموزشی 4 آذرماه 95 http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak9nqpr4a.html «مباحث کاربردی ثبت» کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ چهارم آذرماه با موضوع مباحث کاربردی ثبت توسط سرکارخانم قویدل، ریاست محترم اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان برگزار گردید. در ابتدا ایشان اسنادی را که می توان از طریق اجرای ثبت به موقع اجرا گذارد به شرح زیر برشمرد: اسناد رهنی و شرطی مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع شده وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی سند عادی چک تخلیه (در اسناد قطعی تنظیمی در دفاتر، در اسناد اجاره، در انتقال اجرایی پس از مزایده) آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قراردادهای لازم الاجرای بانکی وصول بهای آب وصول بهای برق شارژ آپارتمانها اسناد تنظیمی با وام گیرندگان ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی برگ وثیقه انبارهای عمومی آراء داوری بورس اجرائیه تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی سرکارخانم قویدل ترتیب اجرا را به شرح زیر بیان نمود: برای صدور اجرائیه سه مرجع وجود دارد: دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سند دفتر ازدواج یا طلاق تنظیم کننده سند ازدواج یا سند طلاق ادارات ثبت برای درخواست اجرائیه ابتدا باید تقاضانامه صدور اجرائیه را تکمیل نمود. نکته قابل توجه این است که در تعیین موضوع لازم الاجرا اگر قسمتی از دین پرداخت شده باشد، باید نسبت به باقیمانده دین درخواست صدور اجرائیه کرد. اگر بیش از آن اجرائیه صادر شود طبق ماده 131 قانون ثبت، شخصی که من غیرحق اجرائیه صادر کرده مکلف به پرداخت حق الاجراست و مدیون پس از ارائه مستنداتش، مبلغ مازاد را پرداخت نخواهد کرد.. اساساً موضوعی را می توان برای صدور اجرائیه درخواست کرد که منجزاً در سند قید شده و ابهام نداشته باشد. اجرائیه برای هر متعهد دونسخه بعلاوه یک نسخه اضافه تر صادر می شود و اگر موضوع اجرائیه ملک باشد (وثیقه داشته باشد) یک نسخه نیز برای وثیقه اضافه می شود. پس از صدور اجرائیه دفاتر مکلفند ظرف 48ساعت اجرائیه را برای اجرا به ادارات ثبت ارسال کنند. اجرائیه های صادره در دفاتر یا ادارات ثبت به محض صدور ممهور به «اجرا شود» می شوند که این نکته برای تشخیص دستور اجرا یا عملیات اجرا حائز اهمیت است. مراحل قبل از مهر «اجرا شود» مربوط به دستور اجرا و پس از مهر «اجرا شود» مربوط به عملیات اجرائی است.مرجع رسیدگی کننده این موارد نیز کاملا متفاوت است. مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی طبق ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/06/87 ، رئیس ثبت ولی شکایت از دستور اجرا طبق ماده 2 اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 در صلاحیت دادگاه است. همانگونه که بیان گردید عملیات اجرائی با مهر «اجرا شود» آغاز شده و مرحله بعدی ابلاغ اوراق اجرائی به مدیون یا مدیونین است. وفق ماده 16 آئین نامه اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده. اگر نشانی در سند قید نشده یا نشانی که قید شده از بین رفته باشد یا شناخته نشود مفاد اجرائیه با انتشار آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل به اطلاع مدیون یا متعهد می رسد. اگر متعهدله نشانی مدیون را ارائه کند ادامه عملیات اجرائی منوط به ابلاغ واقعی است و تا زمانی که ابلاغ اجرائیه انجام نگردد عملیات بعدی اجرا انجام نخواهد شد. حسب ماده 21 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ولی این مانع از معرفی مال توسط بستانکار نبوده و اجرای ثبت بلافاصله آنرا بازداشت می کند. به محض انجام ابلاغ، عملیات بعدی اجرائی این است که اگر سند بستانکار ذمه ای است (یعنی مال مورد وثیقه ندارد) مال منقول یا غیرمنقولی از متعهد یا مدیون به اجرای ثبت معرفی کرده و با رعایت مستثنیات دین (ماده 61 آئین نامه اجرا) این مال فوراً از طریق اجرای ثبت بازداشت می شود. بازداشت اموال بستانکار متناسب با دین صورت می پذیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید. اگر مال منقول باشد مأمور اجرا در موقع بازداشت نظر کارشناس رسمی را که توسط رئیس ثبت یا رئیس اجرا تعیین می شود را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه باشد تمام آن بازداشت می شود. اگر شخص مدیون یا متعهد در محل حاضر و در مورد قیمت اعتراض داشته باشد اعتراضش در صورتجلسه بازداشت درج و مجدداً برای ارزیابی ارسال می شود. نظریه کارشناسی اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف پنج روز مهلت دارند به این نظریه اعتراض کنند. مطابق ماده 176 آئین نامه اجرا روز ابلاغ و روز اقدام جزء مواعد محسوب نمی شود. اعتراض باید به ضمیمه قبض سپرده دستمزد کارشناسی باشد در غیر این صورت اعتراض رد می شود و ابلاغ مجدد نخواهد شد. ارزیابی دوم نیز در اجرای ثبت توسط یک کارشناس انجام می شود لیکن رئیس ثبت وی را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس انتخاب می نماید. نظریه کارشناس دوم قطعی است اما طبق رأی وحدت رویه شماره 4484 شورای عالی ثبت چنانچه بین نظریه کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف بود اجرای ثبت به درخواست هریک از طرفین موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع و نظریه هیأت قطعی است. در مورد اموال غیرمنقول اگر یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی گذشته و صورتجلسه مزایده تنظیم نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین عملیات اجرائی تجدید می گردد. پس از قطعیت ارزیابی، عملیات اجرائی بعدی انتشار آگهی مزایده است. شرایط این آگهی در مواد 121 الی 124 آئین نامه اجرائی آمده.با تنظیم صورتجلسه مزایده، اگر مال مورد مزایده به شخص ثالث واگذار شده باشد بعد از انجام مزایده مال به شخص ثالث واگذار می شود لیکن اگر در جلسه مزایده خریداری حاضر نباشد و مال مورد مزایده در ازای طلب به شخص بستانکار واگذار گردد، با اقدام مدیون نسبت به پرداخت بدهی تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرائی، این سند تنظیم نخواهد شد. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود. هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود ولی زمانی که صورتجلسه مزایده تنظیم شد حق الاجرا طبق ماده 131 قانون ثبت پنج درصد مبلغ مورد اجراست. در مورد مزایده اموال غیرمنقول چهار درصد و در مورد اموال منقول شش درصد قیمت فروش به عنوان حق مزایده از شخص بدهکار گرفته می شود و هزینه های اجرائی در صورت فروش مال از همان قیمت کسر خواهد شد. با تنظیم سند انتقال اجرائی اگر مال مورد مزایده ملک باشد به درخواست برنده مزایده تخلیه و به وی تحویل می گردد. بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که درتصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود. هرگاه شخص ثالث حکم غیرقطعی دادگاه را بر حقانیت خود ارائه کند از مزایده خودداری شده لیکن مال رفع بازداشت نمی شود. با ارائه حکم قطعی اقدام به رفع بازداشت از ملک خواهد شد. چک در اجرای ثبت اساساً چکهایی را از طریق اجرای ثبت می توان اقدام کرد که در گواهی برگشت آن تطبیق امضای صادرکننده در حد عرف بانکداری گواهی شده باشد. دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک. درخواست اجرای چک با ارائه اصل و فتوکپی مصدق چک برگشتی آن از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید. درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود. شایان ذکر است در همه مواردی که رئیس ثبت به اعتراضات شخص مدیون، بستانکار یا شخص ثالث در مورد عملیات اجرائی رسیدگی و رأی صادر می کند این آراء قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف از طریق هیأت نظارت متوقف می شود. هیأت نظارت متشکل از دونفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و یک نفر مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام قانونی او بوده و آرائی که از هیأت نظارت طبق این بند صادر می شود قطعی است لیکن با اعتراض به رأی هیأت نظارت مبنی بر عدم مطابقت با قانون، این امر در اداره کل امور اسناد رسیدگی و با تشخیص آنها در شورای عالی ثبت مطرح می شود.   گزارش از فائزه مهری ]]> امور کارآموزان Thu, 12 Jan 2017 10:11:06 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak9nqpr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان ، 23 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt0kna26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان - پنجشنبه ۲۳ دی ماه - ساعت ۸:۳۰ صبح با موضوع : پاسخ به سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری دوره ۳۵ سخنران این جلسه: جناب آقای دکترسیدمحسن قائم فرد - عضو محترم کمیسیون کارآموزی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان. مسئله مورد بحث: شخصی متهم به کلاهبرداری،فحاشی،ضرب و جرح منتهی به قتل و فرار از خدمت نظامی است. در مورد اتهامات وی قرار بازداشت موقت صادر شده و پس از اعتراض او قرار صادره به وثیقه تبدیل و نظر به عدم تودیع وثیقه همچنان بازداشت مانده است و مجددا به بازداشت خود اعتراض نموده است. اولا: چنانچه: 1-کلاهبرداری به واسطه گزارش نیروی انتظامی 2-فحاشی به واسطه اعلام اهالی محل 3-ضرب و جرح منتهی به قتل از طریق گزارش افراد مجهول الهویه 4-فرار از خدمت توسط سازمانی مردم نهاد به دادسرا اعلام شده باشد،در تعقیب دادسرا تغییری حاصل خواهد کرد؟چرا؟ ثانیا: 5-قرار بازداشت اولیه 6-تبدیل قرار به وثیقه 7-اعتراض مجدد به بازداشت را صحیح می دانید یا خیر؟چرا؟ ثالثا: چنانچه کلاهبرداری در اصفهان ،فحاشی در یزد ،ضرب و جرح در قم و فوت ناشی از ضرب و جرح در تهران و فرار از خدمت در تبریز واقع شده باشد: 8-کدام مرجع یا مراجع (صلاحیت ذاتی)؟ 9-کدام محل یا محل ها  (صلاحیت محلی)رسیدگی به این شکایت را دارند؟چرا؟ رابعا: 10-آیا دستگیری متهم در شیراز تغییری در صلاحیت مرجع تعقیب و رسیدگی ایجاد میکند؟چرا؟ خامسا: تکلیف موارد زیر چیست؟ 11-نسبت به قتل قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته و تقاضای اعاده دادرسی شود. 12-رای مربوط به کلاهبرداری دارای اجمال باشد. 13-در اجرای رای فرار از خدمت اشکالاتی پدید آید. حضور کلیه کارآموزان در این جلسه الزامی است. سربلند و پیروز باشید رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان دکترمحمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Tue, 10 Jan 2017 09:58:25 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt0kna26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان،16 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8n79bij.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/10/16 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای دکتر علی رادان جبلی (استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «پاسخ به سئوالات حقوق تجارت اختبار دوره 35» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث:    رضا و مریم سفته ای به مبلغ ده میلیون تومان در وجه حامل صادر کرده اند تاریخ سررسید سفته، مورخ 01/04/95 می باشد. در ظهر سفته مهر شرکت الف و مدیر آن نادر نیز به چشم می خورد. سفته در اختیار آرش می باشد که در تاریخ 25/04/95 آن را واخواست نموده و صدور حکم به محکومیت تضامنی رضا، مریم، شرکت الف و نادر را خواسته است. دادگاه جملگی اشخاص مذکور را به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان متضامناً محکوم نموده است. آیا این رأی صحیح است؟   منوچهر که به تجارت اشتغال دارد، یک باب منزل مسکونی از مرضیه خریداری نموده اما به دلیل تعطیلی کارخانه اش قادر به پرداخت ثمن معامله یاد شده نمی گردد. پس از صدور حکم محکومیت منوچهر به پرداخت ثمن، مرضیه اعلام ورشکستگی منوچهر را می نماید. وکیل منوچهر دو دفاع ذیل را در دادگاه مطرح می کند. آیا با وکیل او هم نظر هستید؟ الف) دین منوچهر تجاری نیست و لذا دعوی ورشکستگی صحیح نیست. ب) کارخانه منوچهر بیش از ده برابر ثمن مزبور ارزش دارد. لیکن در شرایط رکود اقتصادی فعلی، مشتری ندارد و لذا منوچهر متوقف نیست.    منظور از استهلاک سهام در شرکتهای سهامی چیست؟     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Sun, 01 Jan 2017 10:22:37 GMT http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8n79bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان،9 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8nz9bij.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/10/09 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای دکتر محمود مالمیر (استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «ادامه پاسخ به سئوالات حقوق جزا اختبار دوره 35» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث: 1- ماده­ ی 637 بیان میدارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع ... شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد. آیا مجازات این ماده قابل تخفیف (تقلیل) می باشد یا خیر تا چه میزان؟( در صورت وجود جهات تخفیف) 2- ماده­ ی 649 بیان میدارد: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به 6 ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد. آیا مجازات این ماده قابل تبدیل به مجازات نوع دیگری می باشد یا خیر؟ (تحت چه شرایطی) 3- آقای «الف» فاقد گواهی نامه رانندگی می باشد در هنگام رانندگی با عابری برخورد کرده است و این حادثه منجر به کشته شدن عابر گردیده است. با درنظر گرفتن تمام فروض ممکنه و احتمالی مجازات آقای الف را تعیین نمایید همچنین مشخص نمائید آیا در پرونده­ ی آقای الف امکان حکم به قصاص وی وجود دارد یا خیر؟ و آیا در این پرونده امکان تبرئه متهم وجود دارد یا خیر؟ 4- آقای «الف» که یک چشم وی کور می باشد یکی از دو چشم آقای «ب» را عمداً کور می نماید، مجازات آقای الف را تجزیه و تحلیل نمایید.         5- جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و کلاهبرداری را با یکدیگر مقایسه و آنها را (با ذکر هرکدام یک مثال) از یکدیگر تفکیک نمایید.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Mon, 26 Dec 2016 05:54:22 GMT http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8nz9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان،2 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49nma5k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/10/02از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای بیژن جرجانی (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «واکاوی و بررسی آثار برخی از بیماریهای اعصاب و روان در حقوق ایران» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.       رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Wed, 21 Dec 2016 06:16:43 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49nma5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان،25 آذرماه95 http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nmo5k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/09/25 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای دکتر محمود مالمیر (استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع « تحلیل و پاسخگویی به سئوالات حقوق جزا اختبار دوره 35 » برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث: 1- ماده­ ی 637 بیان میدارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع ... شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد. آیا مجازات این ماده قابل تخفیف (تقلیل) می باشد یا خیر تا چه میزان؟( در صورت وجود جهات تخفیف) 2- ماده ­ی 649 بیان میدارد: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به 6 ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد. آیا مجازات این ماده قابل تبدیل به مجازات نوع دیگری می باشد یا خیر؟ (تحت چه شرایطی) 3- آقای «الف» فاقد گواهی نامه رانندگی می باشد در هنگام رانندگی با عابری برخورد کرده است و این حادثه منجر به کشته شدن عابر گردیده است. با درنظر گرفتن تمام فروض ممکنه و احتمالی مجازات آقای الف را تعیین نمایید همچنین مشخص نمائید آیا در پرونده­ ی آقای الف امکان حکم به قصاص وی وجود دارد یا خیر؟ و آیا در این پرونده امکان تبرئه متهم وجود دارد یا خیر؟ 4- آقای «الف» که یک چشم وی کور می باشد یکی از دو چشم آقای «ب» را عمداً کور می نماید، مجازات آقای الف را تجزیه و تحلیل نمایید. 5- جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و کلاهبرداری را با یکدیگر مقایسه و آنها را (با ذکر هرکدام یک مثال) از یکدیگر تفکیک نمایید.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Sun, 11 Dec 2016 05:57:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nmo5k14.html مشمولین اختبار دوره 36 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nm-ftd2.html قابل توجه مشمولین اختبار دوره 36   در تاریخ 95/09/16کمیسیون محترم کارآموزی تشکیل جلسه داد و درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود :   تاریخ های اختبار کتبی(دوره 36) به ترتیب:  روز پنجشنبه 95/11/21 دروس حقوق جزای عمومی اختصاصی، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی و روز جمعه 95/11/29 دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی و مقررات وکالت خواهد بود. تاریخ اختبار شفاهی، متعاقباً اعلام خواهد شد. مقرر گردید کارآموزانی که تا تاریخ 95/10/15 مدت 18 ماه کارآموزی آنان به اتمام می رسد و تعداد گزارشهای دادگاه، 36 فقره می باشد مجاز به شرکت در اختبار خواهند بود و عدم شرکت در مراجع دیگر (اجرای احکام و غیره) که تاریخ تعیینی از طرف اداره آموزش دادگستری، مؤخر بر 95/10/15 می باشد، مانع از شرکت در اختبار 36 نخواهد بود.   ]]> امور کارآموزان Wed, 07 Dec 2016 06:57:08 GMT http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nm-ftd2.html تحلیل مسئله کارگاه آموزشی 20 آبان 95 http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9nnpr4a.html مقایسه دعاوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی با موضوع «مقایسه دعاوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356  و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376» توسط جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده استاد دانشگاه و عضو محترم کمیسیون کارآموزی برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای فصیحی زاده در مقایسه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قانون مصوب سال 1376 اذعان داشت: اهمیت روابط استیجاری به اندازه ای است که در طول سالیان متمادی قوانین متعددی بدین شرح تصویب گردیده اند: سال 1304 قانون مدنی سال 1317 قانون تعدیل مال الاجاره ها سال 1339 قانون مالک و مستأجر سال 1356 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 قانون روابط موجر و مستأجر اجاره عقدی است که بر اساس مدت مشخصی استوار شده و با انقضای مدت مالک مستحق تخلیه است و مستأجر حق ادامه تصرف ندارد.در ماده 494 قانون مدنی بیان شده که اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود.این مبنا طبق قانون 1339 و 1356 مورد تخصیص قرار گرفته و در این قوانین صرفاً در موارد مشخصی می توان درخواست تخلیه کرد. اصل در قانون مدنی این است که مستأجر حق واگذاری منافع را برای مدت خودش به دیگری دارد.قانون 1356 این قاعده را بر هم زده و بیان داشت مستأجر حق واگذاری منافع را ندارد. قواعد مربوط به عقود قواعد تکمیلی، تفسیری و ارشادی است.در حالی که در قانون سال 1339 تصریح شد که قواعد قانون مالک و مستأجر از قواعد آمره است. جهات فسخ و تخلیه براساس قانون  1376 منطبق با قواعد مدنی است ولی در قانون 1356 موارد فسخ و تخلیه محدود شده و حق مکتسبی بنام حق کسب و پیشه و تجارت بوجود آمد. در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 دعاوی زیر برای اولین بار در کشور بوجود آمد: 1-    دعوی تعیین اجاره بها 2-    دعوی تعدیل اجاره بها (دعوی غیرمالی) 3-    مطالبه مابه التفاوت (دعوی مالی) 4-    الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی شایان ذکر است جهات تخلیه، مواعد و نحوه دادرسی نیز در قانون 1356 با قانون 1376 متفاوت است. پس از مقایسه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قانون مصوب سال 1376 مسأله زیر مورد بحث قرار گرفت: شخصی محلی را اول اردیبهشت 92 برای دوسال به مبلغ ماهیانه بیست میلیون ریال برای شغل فروشندگی خودرو به دیگری اجاره می دهد. ضمن عقد شرط می شود: « در صورت تأخیر ده روزه در پرداخت اجاره بها، اجاره فسخ می شود و موجر مستحق خسارت به مبلغ پنجاه درصد اجاره معوقه است». پس از یک ماه استفاده مستأجر از مورد اجاره به عنوان نمایشگاه و فروشگاه خودرو، شهرداری با این عنوان که کاربری محل مسکونی است، مانع ادامه کار مستأجر می شود.  وضعیت عقد اجاره را در دو فرض امکان تغییر کاربری و عدم آن بیان نمایید. در فرض امکان تغییر کاربری، امکان انتفاع از عین مستأجره وجود دارد لیکن باید رفع عیب صورت گیرد. اگر موجر به نحوی رفع عیب کند که  موجب ضرر مستأجر نگردد عقد اجاره صحیح بوده و قابل فسخ نمی باشد اما اگر موجر رفع عیب نکند ولی امکان استفاده از مورد اجاره به عنوان نمایشگاه و فروشگاه خودرو وجود داشته باشد، مستأجر مختار است بین فسخ عقد اجاره یا قبول آن با شرایط مورد توافق (م 478ق.م). در فرض عدم امکان تغییر کاربری از نظر قانون، باتوجه به ماده 481 ق.م عقد اجاره باطل است زیرا توافق راجع به امری صورت گرفته که مستأجر نمی تواند از عین مستأجره استفاده مطلوبه را بکند(م 477ق.م).    حقوق و تعهدات طرفین را در مورد منافع استیفا شده و اجاره بها در دو فرض یاد شده تبیین نمایید. در فرض امکان تغییر کاربری اگر مالک تغییر کاربری دهد و ضرری متوجه مستأجر نگردد عقد به قوت خود باقی است لیکن اگر مالک تغییر کاربری ندهد و مستأجر عقد را فسخ کند، عقد از این زمان منحل شده و مالک به نسبت مدت استفاده مستأجر مستحق اجاره بها می باشد. در فرض عدم امکان تغییر کاربری و بطلان اجاره نه مستأجر مالک منفعتی شده و نه موجر مالک اجاره بها لذا اگر موجر برای یکماه استفاده مستأجر اجاره بهایی گرفته باشد باید آنرا مسترد کند و راجع به استفاده مستأجر از عین مستأجره با توجه به علم موجر باید قائل به تفکیک شد. اگر موجر به عدم امکان انتفاع از عین مستأجره عالم باشد، با در نظر گرفتن قاعده اقدام موجر مستحق اجرت المثل نخواهد بود در غیر این صورت مستحق اجرت المثل منافعی است که استیفا شده است.   برفرض صحت عقد و شرط و بقای اجاره: اگر مستأجر در پرداخت اجاره بها بیش از ده روز تأخیر کند، موجر می تواند محکومیت وی به تخلیه و تأدیه پنجاه درصد اجاره معوقه را درخواست نماید؟ در ابتدا باید گفت منظور از واژه «فسخ می شود» در عبارت سوال (در صورت تأخیر ده روزه در پرداخت اجاره بها، اجاره فسخ می شود...)انحلال قهری عقد و انفساخ است.در سوال مطروحه با انحلال عقد بعلت وجود شرط فاسخ (تأخیر بیش از ده روز در پرداخت اجاره بها)، منافع به مالک برمی گردد و مشارالیه می تواند تخلیه را بخواهد. هم چنین با توجه به ماده 230ق.م پنجاه درصد اجاره معوقه قابل دریافت می باشد.   اگر موجر در مدت اجاره، محل را به خود مستأجر بفروشد، وضعیت عقود اجاره و بیع، و روابط حقوقی طرفین چگونه است؟ در قانون مدنی صریحا بیان شده بیع،اجاره را از بین نمی برد لذا عقد اجاره باقی است، اجاره بها باید تا انقضای مدت پرداخت شود و بیع نیز صحیح می باشد.در بیع، عین منتقل شده و انتقال منافع امری تبعی و قهری است. در مسأله فوق منافع به مستأجر تملیک شده و با عقد بیع عین مسلوب المنفعه فروخته می شود.                                                                                                                    فائزه مهری ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Dec 2016 10:38:48 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9nnpr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان،18 آذرماه95 http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6dtjgiaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1395/09/18 از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای علی اکبر آبادگر (وکیل دادگستری و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «مباحثی از حقوق ثبت» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث: 1-اداره اوقاف اصفهان در محدوده­ ی معینی تقاضای ثبت کرد ولی شماره پلاک واقعی آن را که 451 بود ننوشت و به اشتباه شماره 459 را نوشت. نماینده­ ی ثبت بدون کسب دستور از هیأت نظارت ثبت، شماره ­ی 451 را در صورت جلسه­ ی تحدید حدود نوشت و به اشتباه مذکور اشاره کرد. صورت جلسه تحدید حدود هم به امضای نماینده­ ی اوقاف نرسید. سپس شخص دیگری همان محدوده را با ذکر پلاک واقعی آن یعنی 451 مورد تقاضای ثبت قرار داد و پذیرفته شد. آگهی نوبتی آن منتشر گردید. ثبت محل تصدیق کرد که ملک در تصرف اوقاف است. حال باتوجه به اتفاق فوق بنویسید: الف) اگر ثبت اصفهان موضوع را به هیأت نظارت ثبت گزارش می کرد و شما قاضی هیأت نظارت ثبت اصفهان بودید و پرونده­ ی امر نزد شما مطرح می شد، تحت چه عنوانی به آن رسیدگی می کردید؟چرا؟ ب) اگر تشخیص شما مطابق قانون ثبت و درست باشد، تصمیمی که بعد از طرح قضیه در هیأت نظارت ثبت می گرفتید چه بود؟ ذکر مبانی در تصمیم ضروری است. 2- احمد، ملکی را به شاهین، رسماً اجاره داده و قبوض اقساطی در اختیار موجر قرار می­گیرد و ضمناً موجر مطابق سند ذمه ­ای، مبلغی از مستأجر قرض می­گیرد در عقد اجاره شرط می­شود چنانچه هرکدام از اقساط اجاره در موعد معین وصول نشود، اجاره منحل شده و مستأجر مکلف به تخلیه، ظرف مدت معین باشد. مگراینکه بین دیون، تهاتر گردد. موجر پس از عدم وصول اولین قسط اجاره بها، تقاضای صدور اجرائیه بر تخلیه عین مستأجره را می نماید. حال پاسخ دهید: الف) باتوجه به فروض مطروحه، آیا صدور اجرائیه فوق امکانپذیر است؟ و در فرض امکان از طریق چه مرجعی؟ ب) بر فرض صدور اجرائیه، اگر مستأجر مدعی تهاتر باشد چه اقدام یا اقداماتی و از طریق چه مرجع یا مراجعی می تواند انجام دهد؟   رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Dec 2016 10:30:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6dtjgiaw.html