کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/KarAmouzan Mon, 26 Jun 2017 16:53:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 26 Jun 2017 16:53:21 GMT امور کارآموزان 60 اطلاعیه آزمون دوره انفورماتیک ویژه مشمولین شهرستانی اختبار دوره 37 http://isfahanbar.org/vdca.an6k49niy5k14.html اطلاعیـــــــــــــه قابل توجه کارآموزان محترم شهرستانی مشمول اختبار دوره 37 ، جهت شرکت در آزمون انفورماتیک در تاریخ 1396/04/22 در ساختمان آموزش واقع در خیابان کوالا لامپور حضور بهم رسانید.   نام و نام خانوادگی شماره پروانه علی برومند 1421 رضا ایزدی 6009 وحید شایسته 6128 امین سبحانی 6102 محمد هاشمی 2395 حسن جهانگیری 6019 محمود سیدعلی پور 6275 سیدمسعود میرزکی 2312 مریم معینی 6068 طاهره جوانبخت 6017 سارا قیاس 2695 زینب افشک 6089 فرشته شهابیان 2684 فهیمه خلیلی 6029 ]]> امور کارآموزان Wed, 21 Jun 2017 06:47:13 GMT http://isfahanbar.org/vdca.an6k49niy5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 25 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqemla82.html قابل توجه وکلاوکارآموزان محترم   کارگاه آموزشی باموضوع ، ادامه بحث تنظیم اظهارنامه مالیاتی  وآشنایی با مقررات مالیاتی روز پنجشنبه 1396/03/25ازساعت 8/30صبح درسالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باسخنرانی جناب آقای علیرضا نریمانی( ریاست محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی  ومدرس قوانین مالیاتی) برگزار می گردد. حضور کارآموزان محترم دراین جلسه اختیاری است لیکن دفترچه حاضرین مهرخواهدشد.   رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان - دکتر محمدجعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Mon, 12 Jun 2017 07:50:56 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqemla82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 18 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nim5k14.html قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم   کارگاه آموزشی دررابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی روز پنجشنبه 1396/03/18ازساعت 8/30صبح درسالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باسخنرانی جناب آقای علیرضا نریمانی( ریاست محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی  ومدرس قوانین مالیاتی ) برگزار می شود . حضور وکلا و کارآموزان محترم در جلسه ضروری است.   رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان - دکتر محمدجعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Jun 2017 07:36:58 GMT http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nim5k14.html مشمولین اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqemxsfzu.html قابل توجه مشمولین اختبار دوره 37   در تاریخ 96/02/12کمیسیون محترم کارآموزی تشکیل جلسه داد و درخصوص مشمولین اختبار دوره 37 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :   کارآموزانی که تا تاریخ 1396/04/15حداقل مدت 539 روز (کارآموزی) یا 270 روز (حسب مورد) زمان کارآموزی آنها به اتمام میرسد و یا به هر دلیل مشمول اختبار دوره 37 می باشند حداکثر تا تاریخ 1396/04/30 تکالیف خود را به امور کارآموزان تحویل دهند. ضمناً تاریخ های اختبار کتبی دوره 37 در دو نوبت روزهای جمعه 1396/05/20و  1396/05/27تعیین گردید.                                                             مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان                                                                                           سید رضا موسویان ]]> امور کارآموزان Wed, 31 May 2017 08:44:05 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqemxsfzu.html اطلاعیه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت http://isfahanbar.org/vdci.yazct1aqpbc2t.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   ضمن قبولی طاعات و عبادات کارآموزان محترم در ماه مبارک رمضان، کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی در  روزهای پنجشنبه 1396/03/11و 1396/03/25تشکیل نمی گردد.                                            رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان                                                                      دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Wed, 31 May 2017 08:24:22 GMT http://isfahanbar.org/vdci.yazct1aqpbc2t.html کارگاه آموزشی کارآموزان 4 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/03/04ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای دکترمحمد جعفری فشارکی  (رئیس محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان) با موضوع «دعاوی فسخ و انفساخ » برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است. مسئله مورد بحث: آقای «الف» به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان نیمه ساخت را به آقای «ب» می فروشد بخشی از ثمن معامله را نقداً و بخشی را طی چند فقره چک طی 18 ماه دریافت خواهد کرد. در قرارداد آمده است چنانچه هریک از چکها در سررسید پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ خواهد شد. فروشنده چکهای مذکور را به آقای «ج» منتقل می کند. متعاقباً طرفین توافق می کنند که خریدار هزینه اتمام آپارتمان را بپردازد و از مبلغی که بابت تحویل آپارتمان بوده کسر کنند. چکهای فوق الذکر در سررسید پاس نمی شود و فروشنده دعوایی به خواسته تأیید فسخ مطرح می کند. دادگاه بدوی با رد دعوی خواهان چنین استدلال نموده که نظر به اینکه در قرارداد مذکور شرط گردیده که چنانچه هرکدام از چکهای سررسید شده پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ می شود و با عدم وصول چک موضوع قرارداد باید خواهان نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام می نمود و توافقات بعدی انجام شده وفق صورتجلسه ارائه شده حکایت از انصراف خواهان از اعمال حق فسخ خود و بقای اعتبار قراردادهای مذکور دارد لذا دادگاه باتوجه به اعمال فوری حق فسخ در یک زمان متعارف به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خوهان صادر می نماید. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی در رأی خود آورده است : «باتوجه به محتویات پرونده و رسیدگی های صورت گرفته و اینکه شرط مندرج در قرارداد شرط فاسخ است نه شرط فسخ و تقاضای انفساخ نیز نشده است تجدیدنظرخواهی وارد نبوده با رد آن و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. مجدداٌ فروشنده اقدام به طرح دعوای اعلان انفساخ نمود. دادگاه بدوی اینگونه انشاء رأی نموده است. «نظربه اینکه با توافق اخیر طرفین قرارداد به نحو ضمنی از انفساخ قرارداد عدول و قرارداد قبلی را با همان شرایط و شرایط الحاقی احیاء کرده اند زیراکه قراردادهای موجود اعتبار دارند و طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان هر زمان می توانند به تراضی آن را امحاء و احیاء کنند که این موضوع با حاکمیت اراده طرفین موافق و اینکه توافق اخیر واجد شرایط اساسی صحت معامله بوده است بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر می نماید.» اولاً آیا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوای تأیید فسخ با استدلال منعکس در دادنامه صحیح است؟ ثانیاً آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر با اصول و موازین حقوقی منطبق است؟ ثالثاً تصمیم دادگاه بدوی در رد دعوای اعلان انفساخ با استدلال مندرج در دادنامه صحیح است و چنانچه مطابق مستندات موجود در پرونده معلوم شود که فروشنده از پاس نشدن چکها بی اطلاع بوده اساساً این موضوع تأثیری در تصمیم دادگاه دارد یا خیر؟             رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Wed, 24 May 2017 17:15:58 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 28 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/02/28از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اکبر آبادگر (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «ساز و کارهای نظارت بر رفتار قضات (شرح و تفسیری بر قانون نظارت بر رفتار قضات) » برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Tue, 16 May 2017 09:12:07 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 21اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن نیمه­ ی شعبان ولادت باسعادت مهدی موعود (عج) کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 21/02/1396 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اصغر محققیان (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «ادامه ­ی مبحث حقوق اراضی» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان      دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Wed, 10 May 2017 09:34:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 14 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/02/14 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اصغر محققیان (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «حقوق اراضی» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Tue, 02 May 2017 04:56:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 7 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1396/02/07از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای احمدعلی تفویضی (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «قانون تملک آپارتمانها» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث:   در یکی از مجامع عمومی یک مجتمع ساختمانی که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود تصمیم گرفته می شود که از محل نورگیر که یکی از قسمتهای مشاعی ساختمان است برای تعبیه کابین آسانسور و نصب آن (که تا به حال ساختمان فاقد بوده) استفاده شود و هیأت مدیره موظف می شود که نسبت به ایجاد آسانسور در آن فضا اقدام نماید. هیأت مدیره نیز اقدامات اجرایی لازم را شروع می نماید. پس از مدتی که آسانسور در حال نصب بوده مالکان دو واحد از آپارتمانهای طبقه همکف و اول به طرفیت هیأت مدیره دعوایی به خواسته اعاده وضع به حال سابق به جهات « 1- اینکه آنان به عنوان مالک و متصرف آپارتمان با نصب آسانسور موافق نبوده 2- آسانسور منصوبه در نورگیر، نور واحد آنان را کم می کند.  3- آسانسور و عبور از نورگیر برای آنان مزاحمت فراهم می کند» طرح نموده و از دادگاه تقاضای صدور حکم له خود را می نمایند. شما به عنوان وکیل هیأت مدیره چه دفاعی می کنید؟ قوانین حاکم بر موضوع چیست؟ حکم دادگاه را در شکل و با فرض ورود در ماهیت از نظر ماهیت بررسی نمائید.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Mon, 24 Apr 2017 08:42:55 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html