کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/KarAmouzan Fri, 26 May 2017 10:02:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 26 May 2017 10:02:37 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان 4 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/03/04ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای دکترمحمد جعفری فشارکی  (رئیس محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان) با موضوع «دعاوی فسخ و انفساخ » برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است. مسئله مورد بحث: آقای «الف» به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان نیمه ساخت را به آقای «ب» می فروشد بخشی از ثمن معامله را نقداً و بخشی را طی چند فقره چک طی 18 ماه دریافت خواهد کرد. در قرارداد آمده است چنانچه هریک از چکها در سررسید پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ خواهد شد. فروشنده چکهای مذکور را به آقای «ج» منتقل می کند. متعاقباً طرفین توافق می کنند که خریدار هزینه اتمام آپارتمان را بپردازد و از مبلغی که بابت تحویل آپارتمان بوده کسر کنند. چکهای فوق الذکر در سررسید پاس نمی شود و فروشنده دعوایی به خواسته تأیید فسخ مطرح می کند. دادگاه بدوی با رد دعوی خواهان چنین استدلال نموده که نظر به اینکه در قرارداد مذکور شرط گردیده که چنانچه هرکدام از چکهای سررسید شده پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ می شود و با عدم وصول چک موضوع قرارداد باید خواهان نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام می نمود و توافقات بعدی انجام شده وفق صورتجلسه ارائه شده حکایت از انصراف خواهان از اعمال حق فسخ خود و بقای اعتبار قراردادهای مذکور دارد لذا دادگاه باتوجه به اعمال فوری حق فسخ در یک زمان متعارف به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خوهان صادر می نماید. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی در رأی خود آورده است : «باتوجه به محتویات پرونده و رسیدگی های صورت گرفته و اینکه شرط مندرج در قرارداد شرط فاسخ است نه شرط فسخ و تقاضای انفساخ نیز نشده است تجدیدنظرخواهی وارد نبوده با رد آن و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. مجدداٌ فروشنده اقدام به طرح دعوای اعلان انفساخ نمود. دادگاه بدوی اینگونه انشاء رأی نموده است. «نظربه اینکه با توافق اخیر طرفین قرارداد به نحو ضمنی از انفساخ قرارداد عدول و قرارداد قبلی را با همان شرایط و شرایط الحاقی احیاء کرده اند زیراکه قراردادهای موجود اعتبار دارند و طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان هر زمان می توانند به تراضی آن را امحاء و احیاء کنند که این موضوع با حاکمیت اراده طرفین موافق و اینکه توافق اخیر واجد شرایط اساسی صحت معامله بوده است بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر می نماید.» اولاً آیا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوای تأیید فسخ با استدلال منعکس در دادنامه صحیح است؟ ثانیاً آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر با اصول و موازین حقوقی منطبق است؟ ثالثاً تصمیم دادگاه بدوی در رد دعوای اعلان انفساخ با استدلال مندرج در دادنامه صحیح است و چنانچه مطابق مستندات موجود در پرونده معلوم شود که فروشنده از پاس نشدن چکها بی اطلاع بوده اساساً این موضوع تأثیری در تصمیم دادگاه دارد یا خیر؟             رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Wed, 24 May 2017 17:15:58 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 28 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/02/28از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اکبر آبادگر (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «ساز و کارهای نظارت بر رفتار قضات (شرح و تفسیری بر قانون نظارت بر رفتار قضات) » برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Tue, 16 May 2017 09:12:07 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 21اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن نیمه­ ی شعبان ولادت باسعادت مهدی موعود (عج) کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 21/02/1396 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اصغر محققیان (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «ادامه ­ی مبحث حقوق اراضی» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان      دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Wed, 10 May 2017 09:34:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 14 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/02/14 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای علی اصغر محققیان (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «حقوق اراضی» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Tue, 02 May 2017 04:56:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 7 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1396/02/07از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای احمدعلی تفویضی (وکیل محترم دادگستری) با موضوع «قانون تملک آپارتمانها» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   مسئله مورد بحث:   در یکی از مجامع عمومی یک مجتمع ساختمانی که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود تصمیم گرفته می شود که از محل نورگیر که یکی از قسمتهای مشاعی ساختمان است برای تعبیه کابین آسانسور و نصب آن (که تا به حال ساختمان فاقد بوده) استفاده شود و هیأت مدیره موظف می شود که نسبت به ایجاد آسانسور در آن فضا اقدام نماید. هیأت مدیره نیز اقدامات اجرایی لازم را شروع می نماید. پس از مدتی که آسانسور در حال نصب بوده مالکان دو واحد از آپارتمانهای طبقه همکف و اول به طرفیت هیأت مدیره دعوایی به خواسته اعاده وضع به حال سابق به جهات « 1- اینکه آنان به عنوان مالک و متصرف آپارتمان با نصب آسانسور موافق نبوده 2- آسانسور منصوبه در نورگیر، نور واحد آنان را کم می کند.  3- آسانسور و عبور از نورگیر برای آنان مزاحمت فراهم می کند» طرح نموده و از دادگاه تقاضای صدور حکم له خود را می نمایند. شما به عنوان وکیل هیأت مدیره چه دفاعی می کنید؟ قوانین حاکم بر موضوع چیست؟ حکم دادگاه را در شکل و با فرض ورود در ماهیت از نظر ماهیت بررسی نمائید.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی   ]]> امور کارآموزان Mon, 24 Apr 2017 08:42:55 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 31 فروردین ماه 96 http://isfahanbar.org/vdch.mnzt23n-kftd2.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1395/01/31 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای دکتر مجتبی فرهمند (قاضی محترم دادگستری) با موضوع «بررسی و تحلیل کاربردی موادی از قانون جدید شورای حل اختلاف» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان                                                                                                               دکتر محمد جعفری فشارکی       ]]> امور کارآموزان Mon, 17 Apr 2017 09:10:41 GMT http://isfahanbar.org/vdch.mnzt23n-kftd2.html کارگاه آموزشی کارآموزان 24 فروردین ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhb09iupr.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/01/24از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقایان ناصر آیتی و محمودرضا شجاعی (اعضای محترم کمیسیون معاضدت مالیاتی) با موضوع «آشنایی با وظایف مالیاتی کارآموزان» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان                                                                                                      دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Mon, 10 Apr 2017 08:57:36 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhb09iupr.html کارگاه آموزشی کارآموزان 19 اسفند ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt09fa26y.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی با همکاری کمیسیون بانوان روز پنجشنبه 1395/12/19 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر خسروشاهی (عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان) با موضوع «نقد و بررسی پرداخت تفاضل دیه توسط بیت المال در راستای استیفاء حق قصاص بانوان» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان    دکتر محمد جعفری فشارکی     ]]> امور کارآموزان Wed, 08 Mar 2017 04:19:59 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt09fa26y.html کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 95/12/5 http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqeila82.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 95/12/5 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای محمود قدوسی وکیل محترم دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای اصفهان به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع و نیز سخنرانی جناب آقای مجید بنکدار وکیل محترم دادگستری با موضوع "نکات کاربردی در آیین نگارش درخواست و دادخواست" برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.   رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Tue, 21 Feb 2017 10:03:40 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqeila82.html اختبار شفاهی دوره 36 برگزار می شود http://isfahanbar.org/vdcb.8b8urhb05iupr.html اطلاعیـــــــــه   قابل توجه شرکت کنندگان محترم اختبار دوره 36   بموجب مصوبه مورخ 1395/10/28 کمیسیون کارآموزی، اختبار شفاهی کلیه کارآموزان، روز شنبه مورخ 1395/12/07 برگزار می­گردد. حضور کارآموزان محترم رأس ساعت 7:30 صبح در محل کانون الزامی است.                رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان   دکتر محمد جعفری فشارکی ]]> امور کارآموزان Wed, 15 Feb 2017 08:28:39 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.8b8urhb05iupr.html