کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين حقوق زنان :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/WOMEN RIGHTS Mon, 27 May 2019 08:24:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 27 May 2019 08:24:41 GMT حقوق زنان 60 تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی) http://isfahanbar.org/vdca1.nm449nwkk5.html تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر چکیده: یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد ۱۰۹۲ و ۱۰۸۲ ق .م چنین برمی آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها ، زن را مدیون می کند. واژگان کلیدی: ابراء و هبه مهر، تفویض المهر، طلاق خلع، طلاق رجعی، عین معین، عین کلی در زمه. نویسنده: رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیمتن کامل را از اینجا دریافت کنید. ]]> مقالات Sat, 27 Jul 2013 10:45:14 GMT http://isfahanbar.org/vdca1.nm449nwkk5.html