کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين هیئت های مدیره پیشین http://isfahanbar.org/mangmanet p Sun, 20 Jan 2019 02:16:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 20 Jan 2019 02:16:53 GMT هیئت های مدیره پیشین 60 هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglicpaq2t1ay.kztt.bcx.html هشتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ، دوره تصدی : 1391/3/31تا 1393/4/1 ]]> هیئت های مدیره پیشین Fri, 25 Jul 2014 09:33:53 GMT http://isfahanbar.org/vglicpaq2t1ay.kztt.bcx.html هفتمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglicwaz2t1au.kztt.bcx.html دوره تصدی : 1389/03/01 تا 1391/03/08 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 16:06:40 GMT http://isfahanbar.org/vglicwaz2t1au.kztt.bcx.html ششمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglhtknzd23nv.yz22.ftu.html دوره تصدی : 86/12/28 تا 89/03/01 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:53:32 GMT http://isfahanbar.org/vglhtknzd23nv.yz22.ftu.html پنجمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglfi0dyaw6dx.,yww.gip.html دوره تصدی : 1386/12/28تا1384/09/24 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:43:17 GMT http://isfahanbar.org/vglfi0dyaw6dx.,yww.gip.html چهارمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglebz8zijh87.rzjj.9b2.html دوره تصدی : 1381/08/02تا 1384/09/24 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:32:41 GMT http://isfahanbar.org/vglebz8zijh87.rzjj.9b2.html سومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vgld2z0f6yt0z.lfyy.a2h.html دوره تصدی : 1379/04/04تا 1381/08/02 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:22:16 GMT http://isfahanbar.org/vgld2z0f6yt0z.lfyy.a2h.html دومین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglc8.qo22bqoa5as2l.,.html تصدی : 1376/08/28 تا 1379/04/04 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 15:09:38 GMT http://isfahanbar.org/vglc8.qo22bqoa5as2l.,.html اولین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglbp.b9rrhbwuqu8ri.l.html دوره تصدی : از تاریخ75/8/15 تا 76/8/28 ]]> هیئت های مدیره پیشین Sun, 28 Jul 2013 14:55:03 GMT http://isfahanbar.org/vglbp.b9rrhbwuqu8ri.l.html