کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تازه های قوانین http://isfahanbar.org/NEWS2 Mon, 27 May 2019 07:28:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 27 May 2019 07:28:20 GMT تازه های قوانین 60 قانون حمایت از حقوق معلولان http://isfahanbar.org/vdch.inzt23nwkftd2.html منبع : روزنامه رسمی ]]> تازه های قوانین Sat, 19 May 2018 12:01:28 GMT http://isfahanbar.org/vdch.inzt23nwkftd2.html رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdca.en6k49na05k14.html در مورد محکومان به حبس دائم ]]> تازه های قوانین Sat, 19 May 2018 11:27:41 GMT http://isfahanbar.org/vdca.en6k49na05k14.html رأی وحدت رویه 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqeomsfzu.html دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت ]]> تازه های قوانین Sat, 19 May 2018 11:26:44 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqeomsfzu.html آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری... ]]> تازه های قوانین Sat, 23 Sep 2017 07:56:42 GMT http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html هیأت عمومی دیوان عالی کشور - منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:57:36 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ http://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html هیأت عمومی دیوان عالی کشور - منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:54:14 GMT http://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html هیأت عمومی دیوان عالی کشور - منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:48:12 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html رای وحدت رویه شماره 757 http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak93zpr4a.html هیأت عمومی دیوان عالی کشور - منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ]]> تازه های قوانین Sat, 17 Jun 2017 10:16:13 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak93zpr4a.html رای وحدت رویه شماره 756 http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n-wftd2.html با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است. ]]> تازه های قوانین Thu, 09 Feb 2017 16:41:04 GMT http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n-wftd2.html رای وحدت رویه شماره 755 http://isfahanbar.org/vdcg.z9qrak937pr4a.html تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. ]]> تازه های قوانین Thu, 09 Feb 2017 16:27:41 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.z9qrak937pr4a.html