کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تبریک و تسلیت http://isfahanbar.org/TabrikTasliat Sun, 21 Jan 2018 12:10:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 21 Jan 2018 12:10:39 GMT تبریک و تسلیت 60 درگذشت استاد گرانمایه ، مدافع راستین استقلال کانونهای وکلا، دکتر غلامرضا طیرانیان تسلیت باد. http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhbwziupr.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 20 Jan 2018 10:29:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhbwziupr.html تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 07 Jan 2018 09:41:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 10:08:09 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 10:05:20 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 24 Dec 2017 16:07:41 GMT http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی http://isfahanbar.org/vdch.inzt23n6mftd2.html ]]> تبریک و تسلیت Tue, 19 Dec 2017 23:20:42 GMT http://isfahanbar.org/vdch.inzt23n6mftd2.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان http://isfahanbar.org/vdcg.x9qrak97tpr4a.html ]]> تبریک و تسلیت Tue, 19 Dec 2017 23:18:01 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.x9qrak97tpr4a.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt0jfa26y.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Fri, 08 Dec 2017 14:29:04 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt0jfa26y.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم هاله ثمری http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bq4xla82.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Fri, 08 Dec 2017 14:26:25 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bq4xla82.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم مریم پدیدار http://isfahanbar.org/vdci.uazct1avvbc2t.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Fri, 24 Nov 2017 08:28:00 GMT http://isfahanbar.org/vdci.uazct1avvbc2t.html