کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تبریک و تسلیت http://isfahanbar.org/TabrikTasliat Sat, 21 Apr 2018 10:30:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sat, 21 Apr 2018 10:30:53 GMT تبریک و تسلیت 60 تسلیت به همکار محترم ، جناب اقای یوسفعلی رستمی http://isfahanbar.org/vdcd.z0f2yt0nxa26y.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 08 Apr 2018 19:23:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.z0f2yt0nxa26y.html تسلیت به همکار محترم جناب آقای فرهاد احمدیان http://isfahanbar.org/vdch.wnzt23n66ftd2.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Wed, 28 Mar 2018 13:51:59 GMT http://isfahanbar.org/vdch.wnzt23n66ftd2.html تسلیت به همکار محترم ، آقای محمدرضا پاینده http://isfahanbar.org/vdcc.oqsa2bq41la82.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 12 Mar 2018 19:02:43 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.oqsa2bq41la82.html تسلیت به همکاران محترم ، آقای محمد حسین هاشمی و خانم طیبه هاشمی http://isfahanbar.org/vdca.on6k49na65k14.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 10 Mar 2018 11:05:09 GMT http://isfahanbar.org/vdca.on6k49na65k14.html درگذشت همکار محترم ، وکیل محسن نوروزی تسلیت باد. http://isfahanbar.org/vdch.-nzt23n6zftd2.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 08 Feb 2018 10:34:52 GMT http://isfahanbar.org/vdch.-nzt23n6zftd2.html درگذشت استاد گرانمایه ، مدافع راستین استقلال کانونهای وکلا، دکتر غلامرضا طیرانیان تسلیت باد. http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhbwziupr.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 20 Jan 2018 09:29:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhbwziupr.html تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 07 Jan 2018 08:41:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 09:08:09 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 09:05:20 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 24 Dec 2017 15:07:41 GMT http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html