کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين http://isfahanbar.org/ Sun, 26 May 2019 12:25:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 26 May 2019 12:25:00 GMT 60 تسلیت به همکاران محترم جناب آقایان مسیح اله و حسن میرزائی http://isfahanbar.org/vdce.n8wbjh87p9bij.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Thu, 25 Oct 2018 06:19:51 GMT http://isfahanbar.org/vdce.n8wbjh87p9bij.html تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی و خانواده محترم اسلامی http://isfahanbar.org/vdcg.t9xrak9zypr4a.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Sun, 21 Oct 2018 17:38:32 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.t9xrak9zypr4a.html تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای دکتر محمود جلالی http://isfahanbar.org/vdcf.jd0iw6dxcgiaw.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Sun, 21 Oct 2018 17:31:17 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jd0iw6dxcgiaw.html تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی http://isfahanbar.org/vdch.znit23nvxftd2.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Mon, 08 Oct 2018 05:51:28 GMT http://isfahanbar.org/vdch.znit23nvxftd2.html درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری http://isfahanbar.org/vdcf.yd0iw6dxygiaw.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Sat, 06 Oct 2018 06:50:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.yd0iw6dxygiaw.html تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام http://isfahanbar.org/vdcf.cdyiw6d1vgiaw.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Sun, 09 Sep 2018 03:34:02 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.cdyiw6d1vgiaw.html تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی http://isfahanbar.org/vdce.v8zbjh8on9bij.html ]]> Sun, 09 Sep 2018 03:27:52 GMT http://isfahanbar.org/vdce.v8zbjh8on9bij.html تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt0noa26y.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> Sun, 09 Sep 2018 03:21:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt0noa26y.html تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> Sun, 08 Jul 2018 10:55:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> Mon, 02 Jul 2018 06:12:08 GMT http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html