کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين حقوق مدنی http://isfahanbar.org/CIVIL LAW Sun, 26 May 2019 20:47:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 26 May 2019 20:47:10 GMT حقوق مدنی 60 مالکیت (صنعت نانو) ،مسایل قانونی و حقوق آن، http://isfahanbar.org/vdccapq082bqx.la2.html فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فردي ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم... ]]> مقالات Tue, 03 Dec 2013 04:38:12 GMT http://isfahanbar.org/vdccapq082bqx.la2.html وكالت در امضا،پرويز رضايي http://isfahanbar.org/vdcgr39w4ak9t.pra.html در عرف معاملات طرفين قبل از ثبت سند با توافق در شرايط معامله و ايجاب و قبول (مثلا در مورد خريد و فروش تحقق بيع) اقدام به تنظيم سند رسمي مي‌نمايند فلذا در صورتي كه به عنوان مثال فروشنده شخصي را وكيل خود قرار مي‌دهد تا سندي را كه از قبل با درج مشخصات كامل فروشنده و خريدار به ثبت رسيده را امضا مي‌كند ب ا موردي كه شخص ديگري را وكيل فروش مال خود قرار مي‌دهد تا مال او را با هر قيد و شرط كه صلاح مي‌داند و به هر شخص حتي به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زيرا در مورد اول اختيار وكيل صرفا در امضا سند خلاصه مي‌شود لكن در نوع دوم وكيل انتخابي براي فروش مال اختيار تام دارد. ]]> مقالات Sun, 20 Oct 2013 06:24:46 GMT http://isfahanbar.org/vdcgr39w4ak9t.pra.html حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)،غلامرضا مدنيان http://isfahanbar.org/vdcbuabfprhb8.iur.html در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست ]]> مقالات Sun, 06 Oct 2013 05:45:18 GMT http://isfahanbar.org/vdcbuabfprhb8.iur.html حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (1)،غلامرضا مدنيان http://isfahanbar.org/vdcjf8etzuqev.sfu.html بي ترديد قنات يكي از شاهكارها و ابتكارات ايرانيان است كه تقريباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسيده است . ]]> مقالات Wed, 02 Oct 2013 16:33:11 GMT http://isfahanbar.org/vdcjf8etzuqev.sfu.html مسئولیت مدني سبب مجمل،محسن صفري http://isfahanbar.org/vdcd2f0x6yt05.a2y.html مسئولیت مدني وضمان قھري از مباحثي است كھ قلمرو بسیار وسیعي دارد و مسائل مختلفي در آن مطرح مي شود. زیر مجموعھ گسترده این مبحث ، زمینھ مناسبي براي تحقیقات حقوقي محسوب مي گردد ، بویژه آن كھ پاره اي از مسائل مندرج در این عنوان ، كھ داراي مصادیق خارجي و مبتلا بھ نیز مي باشند ، تاكنون در منابع حقوقي ، و حتي فقھي ، اصلاً مطرح نشده یا در سطح بسیار محدود بررسي گردیده اند. ]]> مقالات Sat, 14 Sep 2013 06:04:10 GMT http://isfahanbar.org/vdcd2f0x6yt05.a2y.html ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث ھمسران،دكتر ناصر كاتوزیانَ http://isfahanbar.org/vdcfi1d0aw6dy.giw.html زن بیگانه اي نیست كه به حكم ضرورت بھ خانواده شوھر پیوند خورده باشد تا مرگ شوھر بتواند او را از ستون اصلي جدا سازد . ]]> مقالات Wed, 28 Aug 2013 06:47:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcfi1d0aw6dy.giw.html تابعیت طفل طبیعي در نظام حقوقي ایران،مصطفي دانش پژوه http://isfahanbar.org/vdcjfte8zuqev.sfu.html مقصود از تابعیت، پیوندي حقوقي، سیاسي و معنوي بین شخص و دولتي معین است، به گونه اي كه شخص از اعضاي جمعیت اصلي تشكیل دھنده ي آن دولت به شمار آید. ]]> مقالات Sat, 24 Aug 2013 14:12:43 GMT http://isfahanbar.org/vdcjfte8zuqev.sfu.html قراردادھاي بیع تنظیمي بنگاه ھاي معاملا تي و ایرادھاي آن ،حسین رضایي http://isfahanbar.org/vdcicrar2t1az.bct.html بحث یك شكل نمودن قراردادھاي بیع كه توسط بنگاه ھاي معاملا تي تنظیم مي شود و در عمل مشك لات فراواني را براي طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت ھاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضایي كشور است؛ اما تاكنون چنین امري به منصه ظھور ننشسته و ھمچنان این قراردادھا متعاقدان را گرفتار محاكم مي كند ]]> مقالات Sat, 24 Aug 2013 14:11:12 GMT http://isfahanbar.org/vdcicrar2t1az.bct.html مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري،محمدعيسي تفرشي،محمود حكمت نيا http://isfahanbar.org/vdcht6nzd23nm.ft2.html حقوق معنوي، بخشي از حقوق مالي است كه داراي ارزش اقتصادي بوده، اما موضوع آن شيء خارجي نيست و به صاحبش اجازه مي دهد تا به صورت انحصاري از منافع آن استفاده كند ]]> مقالات Thu, 08 Aug 2013 07:32:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcht6nzd23nm.ft2.html تفاوت افراز وتفکیک در املاک مشاعی - حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی http://isfahanbar.org/vdcc8.qi22bqpaal.html ]]> مقالات Tue, 23 Jul 2013 19:50:01 GMT http://isfahanbar.org/vdcc8.qi22bqpaal.html