کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/Arkan Fri, 18 Jan 2019 13:12:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 18 Jan 2019 13:12:14 GMT هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان 60 کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhbg8iupr.html کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sun, 11 Nov 2018 06:58:22 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhbg8iupr.html یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vglh.qnzt23nwvuzdt22fy..html یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sat, 18 Aug 2018 05:25:26 GMT http://isfahanbar.org/vglh.qnzt23nwvuzdt22fy..html کمیسیون کار و امور استخدامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt055a26y.html کمیسیون کار و امور استخدامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sun, 22 Oct 2017 07:38:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt055a26y.html کمیسیون امور وکلای جوان http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqmela82.html کمیسیون امور وکلای جوان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sun, 22 Oct 2017 07:26:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqmela82.html کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی کانون وکلای اصفهان http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bq0xla82.html کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی کانون وکلای اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Mon, 22 Aug 2016 07:25:21 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bq0xla82.html