کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين حقوق تجارت http://isfahanbar.org/COMMERCIAL LAW Sun, 26 May 2019 12:17:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 26 May 2019 12:17:30 GMT حقوق تجارت 60 قرارداد عدم تجارت http://isfahanbar.org/vdcfi0deaw6dm.giw.html ]]> مقالات Tue, 30 Sep 2014 11:32:53 GMT http://isfahanbar.org/vdcfi0deaw6dm.giw.html آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی،پروفسور آندرومگی،ترجمه وشرح: دكتر محسن محبی http://isfahanbar.org/vdcebp8eijh8z.9bj.html موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر این سند مھم, دو سند دیگر و نیز سازمان (I.M.F. (international Monetory Fund یعنی موافقتنامه تشكیل صندوق بین الملی پول نیز در آن كنفرانس تصویب شد. ]]> مقالات Tue, 10 Dec 2013 05:44:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcebp8eijh8z.9bj.html توثيق اسناد تجاري، دكتر بهروز اخلاقي http://isfahanbar.org/vdcd2f0s6yt09.a2y.html اسناد تجاري در مفهوم خاص ، طي دوران نسبتاً طولاني ، با توجه به نيازهاي خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي حمل ونقل پولهاي فلزي و كاغذي ، و لزوم پرداخت هاي سنگين از موارد و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني به مكان ديگر و يا از كشوري به كشور ديگر ، اين اسناد شكل گرفته ، بتدريج دچار تحولات ، اوصاف و ويژگيهائي شده و در نتيجه به درجه فعلي از تكامل رسيده اند . بعبارت ديگر ، هدف در وهله نخست ، ايجاد " وسيله " ويا " ابزاري " بوده است كه نقش پول را ايفاء كند و قدرت ابرائي آنرا داشته باشد . ]]> مقالات Sun, 10 Nov 2013 06:02:18 GMT http://isfahanbar.org/vdcd2f0s6yt09.a2y.html حقوق بیمه و آشنایی با پوشش های بیمه ای http://isfahanbar.org/vdchtqnxd23nk.ft2.html با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بکار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي که با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسکهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است... ]]> مقالات Sat, 19 Oct 2013 04:29:44 GMT http://isfahanbar.org/vdchtqnxd23nk.ft2.html وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري- شيرزاد اسلامي http://isfahanbar.org/vdccaiqi82bqp.la2.html در ايران، سابقه تقنيني راجع به حمايت از علايم تجاري به قانون سال ۱۳۰۴ باز مي‌گردد. ]]> مقالات Tue, 03 Sep 2013 05:59:17 GMT http://isfahanbar.org/vdccaiqi82bqp.la2.html قواعد حاكم بر تعھد تجاري در حقوق ایران،دكتر ربیعا اسكیني http://isfahanbar.org/vdcakwn6149ni.5k4.html تدقیق در مصادیقي كه قانونگذار از معاملات تجارتي ارائه داده است نشان مي دھد كه عنوان ((معاملات تجارتي ))مناسب ھمه عملیات ردیف شده در ماده ٢نیست ]]> مقالات Fri, 09 Aug 2013 15:32:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcakwn6149ni.5k4.html اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني - دكتر محمد عيسي تفرشي http://isfahanbar.org/vdcg4.9xaak9yrrp.html از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند ]]> مقالات Wed, 24 Jul 2013 10:17:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcg4.9xaak9yrrp.html