کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Fri, 26 May 2017 10:03:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 26 May 2017 10:03:30 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان 4 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html سخنران: محمد جعفری فشارکی موضوع : دعاوی فسخ و انفساخ ]]> امور کارآموزان Wed, 24 May 2017 17:15:58 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 28 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html سخنران: علی اکبر آبادگر موضوع : «ساز و کارهای نظارت بر رفتار قضات (شرح و تفسیری بر قانون نظارت بر رفتار قضات) » ]]> امور کارآموزان Tue, 16 May 2017 09:12:07 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 21اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html سخنران: علی اصغر محققیان موضوع «ادامه ­ی مبحث حقوق اراضی» ]]> امور کارآموزان Wed, 10 May 2017 09:34:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 14 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html سخنران: علی اصغر محققیان موضوع: «حقوق اراضی» ]]> امور کارآموزان Tue, 02 May 2017 04:56:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 7 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html سخنران: احمدعلی تفیضی موضوع: قانون تملک آپارتمانها ]]> امور کارآموزان Mon, 24 Apr 2017 08:42:55 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 31 فروردین ماه 96 http://isfahanbar.org/vdch.mnzt23n-kftd2.html سخنران : دکتر مجتبی فرهمند (قاضی محترم دادگستری) موضوع «بررسی و تحلیل کاربردی موادی از قانون جدید شورای حل اختلاف» ]]> امور کارآموزان Mon, 17 Apr 2017 09:10:41 GMT http://isfahanbar.org/vdch.mnzt23n-kftd2.html کارگاه آموزشی کارآموزان 24 فروردین ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhb09iupr.html سخنرانان: ناصر آیتی و محمودرضا شجاعی موضوع: «آشنایی با وظایف مالیاتی کارآموزان» ]]> امور کارآموزان Mon, 10 Apr 2017 08:57:36 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.ab8urhb09iupr.html کارگاه آموزشی کارآموزان 19 اسفند ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt09fa26y.html سخنران : حجت الاسلام دکتر خسروشاهی موضوع : نقد و بررسی پرداخت تفاضل دیه توسط بیت المال ]]> امور کارآموزان Wed, 08 Mar 2017 04:19:59 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt09fa26y.html کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 95/12/5 http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqeila82.html ساعت 8:30 ]]> امور کارآموزان Tue, 21 Feb 2017 10:03:40 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqeila82.html اختبار شفاهی دوره 36 برگزار می شود http://isfahanbar.org/vdcb.8b8urhb05iupr.html زمان : شنبه 1395/12/07 مکان: ساختمان مرکزی کانون وکلا ]]> امور کارآموزان Wed, 15 Feb 2017 08:28:39 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.8b8urhb05iupr.html