کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Mon, 26 Jun 2017 16:50:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 26 Jun 2017 16:50:53 GMT امور کارآموزان 60 اطلاعیه آزمون دوره انفورماتیک ویژه مشمولین شهرستانی اختبار دوره 37 http://isfahanbar.org/vdca.an6k49niy5k14.html تاریخ آزمون: 1396/04/22 ]]> امور کارآموزان Wed, 21 Jun 2017 06:47:13 GMT http://isfahanbar.org/vdca.an6k49niy5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 25 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqemla82.html سخنران: علیرضا نریمانی موضوع: تنظیم اظهارنامه مالیاتی ]]> امور کارآموزان Mon, 12 Jun 2017 07:50:56 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqemla82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 18 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nim5k14.html سخنران: علیرضا نریمانی موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Jun 2017 07:36:58 GMT http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nim5k14.html مشمولین اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqemxsfzu.html تاریخ تحویل تکالیف 1396/04/30 ]]> امور کارآموزان Wed, 31 May 2017 08:44:05 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqemxsfzu.html اطلاعیه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت http://isfahanbar.org/vdci.yazct1aqpbc2t.html ]]> امور کارآموزان Wed, 31 May 2017 08:24:22 GMT http://isfahanbar.org/vdci.yazct1aqpbc2t.html کارگاه آموزشی کارآموزان 4 خردادماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html سخنران: محمد جعفری فشارکی موضوع : دعاوی فسخ و انفساخ ]]> امور کارآموزان Wed, 24 May 2017 17:15:58 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 28 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html سخنران: علی اکبر آبادگر موضوع : «ساز و کارهای نظارت بر رفتار قضات (شرح و تفسیری بر قانون نظارت بر رفتار قضات) » ]]> امور کارآموزان Tue, 16 May 2017 09:12:07 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bqe4la82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 21اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html سخنران: علی اصغر محققیان موضوع «ادامه ­ی مبحث حقوق اراضی» ]]> امور کارآموزان Wed, 10 May 2017 09:34:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nii5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان 14 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html سخنران: علی اصغر محققیان موضوع: «حقوق اراضی» ]]> امور کارآموزان Tue, 02 May 2017 04:56:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dvygiaw.html کارگاه آموزشی کارآموزان 7 اردیبهشت ماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html سخنران: احمدعلی تفیضی موضوع: قانون تملک آپارتمانها ]]> امور کارآموزان Mon, 24 Apr 2017 08:42:55 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49ni05k14.html