کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Sun, 26 May 2019 11:24:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 26 May 2019 11:24:53 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 2 خردادماه 98 http://isfahanbar.org/vdcg.79xrak9xwpr4a.html مراسم بزرگداشت استاد بهمن کشاورز ]]> امور کارآموزان Mon, 20 May 2019 08:07:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.79xrak9xwpr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 26 اردیبهشت 98 http://isfahanbar.org/vdca.0nuk49nua5k14.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Tue, 14 May 2019 07:49:06 GMT http://isfahanbar.org/vdca.0nuk49nua5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 19 اردیبهشت ماه 98 http://isfahanbar.org/vdce.p8wbjh8wx9bij.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Tue, 07 May 2019 04:46:45 GMT http://isfahanbar.org/vdce.p8wbjh8wx9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 12 اردیبهشت 98 http://isfahanbar.org/vdch.knit23ni6ftd2.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Mon, 29 Apr 2019 09:18:41 GMT http://isfahanbar.org/vdch.knit23ni6ftd2.html کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 5 اردیبهشت 98 http://isfahanbar.org/vdca.ynuk49nu65k14.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Tue, 23 Apr 2019 05:03:50 GMT http://isfahanbar.org/vdca.ynuk49nu65k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان مورخ 29 فروردین 98 http://isfahanbar.org/vdcd.s0x2yt0xka26y.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Sun, 14 Apr 2019 09:04:27 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.s0x2yt0xka26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان 23 اسفندماه 97 http://isfahanbar.org/vdci.zarct1arrbc2t.html پاسخگویی به سئوالات آئین دادرسی مدنی و حقوق جزا اختبار دوره 40 ]]> امور کارآموزان Sun, 10 Mar 2019 08:34:23 GMT http://isfahanbar.org/vdci.zarct1arrbc2t.html کارگاه آموزشی کارآموزان 16 اسفندماه 97 http://isfahanbar.org/vdcc.xqia2bqimla82.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Tue, 05 Mar 2019 03:42:08 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.xqia2bqimla82.html قابل توجه قبول شدگان اختبار دوره 40 http://isfahanbar.org/vdcf.1d0iw6dy0giaw.html ... ]]> امور کارآموزان Mon, 25 Feb 2019 09:39:40 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.1d0iw6dy0giaw.html جلسه کارآموزی مربوط به نهم اسفندماه 97 http://isfahanbar.org/vdce.o8wbjh8zz9bij.html جهت مشاهده کلیک نمائید. ]]> امور کارآموزان Mon, 25 Feb 2019 09:12:02 GMT http://isfahanbar.org/vdce.o8wbjh8zz9bij.html