کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Thu, 24 Aug 2017 01:55:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Thu, 24 Aug 2017 01:55:43 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان 2 و 9 شهریورماه96 http://isfahanbar.org/vdch.inzt23nq-ftd2.html سخنران : احسان شهیر موضوع : آینده­ ی فضای مجازی و فناوری نوین، آینده­ ی شبکه های مجازی، شناخت فناوری های نوین ارتباطی ]]> امور کارآموزان Wed, 23 Aug 2017 04:18:01 GMT http://isfahanbar.org/vdch.inzt23nq-ftd2.html شرکت کنندگان در اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdce.w8zbjh8fx9bij.html برنامه زمانبندی اختبار شفاهی 4 شهریور ماه 1396 ]]> امور کارآموزان Thu, 17 Aug 2017 03:12:31 GMT http://isfahanbar.org/vdce.w8zbjh8fx9bij.html شرکت کندگان در اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt05xa26y.html برنامه اختبار شفاهی 4 شهریورماه 1396 ]]> امور کارآموزان Thu, 17 Aug 2017 03:08:46 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt05xa26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان 26 مردادماه96 http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqmsla82.html سخنران: علی شمسی موضوع:«چگونگی تنظیم دادخواست» ]]> امور کارآموزان Wed, 16 Aug 2017 04:01:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bqmsla82.html کارگاه آموزشی کارآموزان 19 مردادماه96 http://isfahanbar.org/vdci.zazct1ayvbc2t.html سخنران : علی رادان جبلی موضوع : «پاسخ به سئوالات حقوق تجارت اختبار دوره 36» ]]> امور کارآموزان Sun, 06 Aug 2017 08:48:49 GMT http://isfahanbar.org/vdci.zazct1ayvbc2t.html مشمولان اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdcf.xdyiw6devgiaw.html لیست افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 37 ]]> امور کارآموزان Tue, 01 Aug 2017 08:10:17 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.xdyiw6devgiaw.html شرکت کنندگان در اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdce.78zbjh8fn9bij.html مکان برگزاری امتحانات كتبي اختبار دوره37 ]]> امور کارآموزان Tue, 01 Aug 2017 08:04:23 GMT http://isfahanbar.org/vdce.78zbjh8fn9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان 12 مردادماه96 http://isfahanbar.org/vdcc.xqsa2bqm1la82.html سخنران: سیدمحسن قائم فرد موضوع «تحلیل و پاسخگویی به سئوالات حقوق جزا اختبار دوره 36» ]]> امور کارآموزان Mon, 31 Jul 2017 07:39:35 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.xqsa2bqm1la82.html مشمولین اختبار دوره 37 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdcb.gb8urhbz5iupr.html زمان بندی دروس اختبار دوره37 ]]> امور کارآموزان Sun, 30 Jul 2017 08:06:08 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.gb8urhbz5iupr.html کارگاه آموزشی کارآموزان 5 مردادماه96 http://isfahanbar.org/vdca.wn6k49n065k14.html سخنران : علی اکبر آبادگر موضوع : « پاسخگویی به سئوالات حقوق ثبت اختبار دوره 36» ]]> امور کارآموزان Tue, 25 Jul 2017 05:27:04 GMT http://isfahanbar.org/vdca.wn6k49n065k14.html