کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Fri, 15 Dec 2017 07:39:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 15 Dec 2017 07:39:53 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان 16 آذرماه 96 http://isfahanbar.org/vdci.zazct1avybc2t.html ]]> امور کارآموزان Mon, 04 Dec 2017 10:13:59 GMT http://isfahanbar.org/vdci.zazct1avybc2t.html کارگاه آموزشی کارآموزان 23 آذرماه 96 http://isfahanbar.org/vdch.znzt23n6-ftd2.html سخنران : آقای محمدی جرقویه موضوع «مباحث کاربردی ادله­ ی اثبات دعوا (اسناد)» ]]> امور کارآموزان Mon, 04 Dec 2017 05:35:44 GMT http://isfahanbar.org/vdch.znzt23n6-ftd2.html کارگاه آموزشی کارآموزان 9 آذرماه 96 http://isfahanbar.org/vdcj.yevfuqeohsfzu.html ]]> امور کارآموزان Tue, 28 Nov 2017 07:14:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.yevfuqeohsfzu.html کارگاه آموزشی کارآموزان2 آذرماه 96 http://isfahanbar.org/vdcc.xqsa2bq4ila82.html سخنران: محمدمهدی الشریف موضوع «پاسخ به سئوالات حقوق مدنی اختبار دوره 37» ]]> امور کارآموزان Mon, 20 Nov 2017 09:59:43 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.xqsa2bq4ila82.html کارگاه آموزشی کارآموزان25 آبان ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcg.y9qrak9u7pr4a.html سخنران : احمدعلی تفویضی زواره موضوع «دعوی خلع ید» ]]> امور کارآموزان Sun, 12 Nov 2017 05:05:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.y9qrak9u7pr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان11 آبان ماه 96 http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt059a26y.html سخنران : خانم اسدی موضوع «مباحث کاربردی اجرای اسناد» ]]> امور کارآموزان Sat, 28 Oct 2017 09:50:32 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt059a26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان4 آبان ماه 96 http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8fv9bij.html سخنران: علیرضا فصیحی زاده موضوع «پاسخ به سئوالات حقوق مدنی اختبار دوره 36» ]]> امور کارآموزان Tue, 24 Oct 2017 10:13:01 GMT http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8fv9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان27مهرماه 96 http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49n0y5k14.html سخنران: حسن وثیق زاده انصاری موضوع «پاسخ به سوال امور حسبی اختبار دوره 37» ]]> امور کارآموزان Wed, 18 Oct 2017 07:10:30 GMT http://isfahanbar.org/vdca.0n6k49n0y5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان20مهرماه 96 http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8fo9bij.html سخنران: حمید والی فر موضوع «واکاوی یک محاکمه کیفری» ]]> امور کارآموزان Tue, 10 Oct 2017 07:40:15 GMT http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8fo9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان13مهرماه 96 http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dexgiaw.html سخنرانان: سعید افراز ، محمودرضا شجاعی و ناصر آیتی موضوع «آشنایی و چگونگی انجام تکالیف مالیاتی کارآموزان» ]]> امور کارآموزان Mon, 02 Oct 2017 09:03:32 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.vdyiw6dexgiaw.html