کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين امور کارآموزان http://isfahanbar.org/KarAmouzan Sun, 22 Jan 2017 21:47:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 22 Jan 2017 21:47:53 GMT امور کارآموزان 60 کارگاه آموزشی کارآموزان ، 30دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcb.wb8urhbs0iupr.html سخنرانان : اسداله اسلامی فارسانی و حسن وثیق زاده انصاری موضوع : بیان کلیاتی از امور حسبی و پاسخگویی به سئوالات امور حسبی اختبار دوره 35 ]]> امور کارآموزان Tue, 17 Jan 2017 08:17:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.wb8urhbs0iupr.html گزارش مستند کارگاه آموزشی 4 آذرماه 95 http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak9nqpr4a.html موضوع: مباحث کاربردی ثبت سخنران : خانم قویدل ]]> امور کارآموزان Thu, 12 Jan 2017 10:11:06 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak9nqpr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان ، 23 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt0kna26y.html پاسخ به سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری ]]> امور کارآموزان Tue, 10 Jan 2017 09:58:25 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.50f2yt0kna26y.html کارگاه آموزشی کارآموزان،16 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8n79bij.html سخنران : علی رادان جبلی موضوع : پاسخ به سوالات حقوق تجارت اختبار دوره 35 ]]> امور کارآموزان Sun, 01 Jan 2017 10:22:37 GMT http://isfahanbar.org/vdce.f8zbjh8n79bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان،9 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8nz9bij.html سخنران : محمود مالمیر موضوع : ادامه پاسخ سؤالات حقوق جزا اختبار دوره 35 ]]> امور کارآموزان Mon, 26 Dec 2016 05:54:22 GMT http://isfahanbar.org/vdce.p8zbjh8nz9bij.html کارگاه آموزشی کارآموزان،2 دی ماه 95 http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49nma5k14.html سخنران : بیژن جرجانی موضوع : واکاوی و بررسی آثار برخی از بیماریهای اعصاب و روان در حقوق ایران ]]> امور کارآموزان Wed, 21 Dec 2016 06:16:43 GMT http://isfahanbar.org/vdca.mn6k49nma5k14.html کارگاه آموزشی کارآموزان،25 آذرماه95 http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nmo5k14.html سخنران: محمود مالمیر موضوع : تحلیل و پاسخ به سوالات حقوق جزا اختبار دوره 35 ]]> امور کارآموزان Sun, 11 Dec 2016 05:57:23 GMT http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nmo5k14.html مشمولین اختبار دوره 36 بخوانند! http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nm-ftd2.html تاریخ اختبار کتبی دوره 36 مشخص شد ]]> امور کارآموزان Wed, 07 Dec 2016 06:57:08 GMT http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nm-ftd2.html تحلیل مسئله کارگاه آموزشی 20 آبان 95 http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9nnpr4a.html موضوع «مقایسه دعاوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376» سخنران : علیرضا فصیحی زاده ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Dec 2016 10:38:48 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9nnpr4a.html کارگاه آموزشی کارآموزان،18 آذرماه95 http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6dtjgiaw.html سخنران : علی اکبر آبادگر موضوع : مباحثی از حقوق ثبت ]]> امور کارآموزان Tue, 06 Dec 2016 10:30:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6dtjgiaw.html