کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تبریک و تسلیت :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/TabrikTasliat Sat, 20 Jan 2018 08:49:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sat, 20 Jan 2018 08:49:34 GMT تبریک و تسلیت 60 تسلیت به همکار محترم ، تسلیت جناب آقای امیرحسین توکلی http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html همکار محترم جناب اقای امیرحسین توکلی درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 07 Jan 2018 09:41:38 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.1qsa2bq4ola82.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم نجمه بردبار http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html همکار ارجمند ، سرکار خانم نجمه بردبار ، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان. ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 10:08:09 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak97wpr4a.html سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html سالگرد درگذشت وکیل سید مهدی نیلی پور را به کلیه همکاران محترم و خانواده آن عزیز سفرکرده تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 04 Jan 2018 10:05:20 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.mdyiw6dc0giaw.html تسلیت به همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html همکار محترم سرکار خانم مسعوده پورصفا ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان. ]]> تبریک و تسلیت Sun, 24 Dec 2017 16:07:41 GMT http://isfahanbar.org/vdci.razct1avqbc2t.html تسلیت به همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی http://isfahanbar.org/vdch.inzt23n6mftd2.html همکاران محترم ، آقایان سید محمد و سید مسعود مفضلی ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمان تسلیت عرض مینماییم . روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Tue, 19 Dec 2017 23:20:42 GMT http://isfahanbar.org/vdch.inzt23n6mftd2.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای محمدرضا مانیان http://isfahanbar.org/vdcg.x9qrak97tpr4a.html همکار ارجمند جناب اقای محمدرضا مانیان ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Tue, 19 Dec 2017 23:18:01 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.x9qrak97tpr4a.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای ناصر زارعی http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt0jfa26y.html همکار ارجمند جناب آقای ناصر زارعی ، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمان تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Fri, 08 Dec 2017 14:29:04 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.x0f2yt0jfa26y.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم هاله ثمری http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bq4xla82.html همکار ارجمند ، سرکارخانم هاله ثمری ، درگذشت پدر همسرتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Fri, 08 Dec 2017 14:26:25 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqsa2bq4xla82.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم مریم پدیدار http://isfahanbar.org/vdci.uazct1avvbc2t.html همکار محترم سرکار خانم پدیدار ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم . روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان. ]]> تبریک و تسلیت Fri, 24 Nov 2017 08:28:00 GMT http://isfahanbar.org/vdci.uazct1avvbc2t.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای بهزاد فرهمند پور http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n6qftd2.html همکار محترم جناب آقای بهزاد فرهمند پور ، درکذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Thu, 23 Nov 2017 18:27:05 GMT http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n6qftd2.html