کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تبریک و تسلیت :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/TabrikTasliat Wed, 15 Aug 2018 23:21:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Wed, 15 Aug 2018 23:21:37 GMT تبریک و تسلیت 60 تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html همکار ارجمند جناب آقای اکبر نصر آزادانی، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 08 Jul 2018 10:55:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html همکار ارجمند جناب آقای محسن محمدی در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 02 Jul 2018 06:12:08 GMT http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6d1xgiaw.html همکار ارجمند ، جناب آقای حسن کاظم زاده، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.                      روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 25 Jun 2018 05:24:11 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6d1xgiaw.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم http://isfahanbar.org/vdch.xnzt23nwxftd2.html همکار ارجمند ، سرکار خانم میترا آزرم، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 09 Jun 2018 20:40:11 GMT http://isfahanbar.org/vdch.xnzt23nwxftd2.html شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد. http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak9yxpr4a.html شهادت مولی متقیان حضرت علی (ع) تسلیت و تعزیت باد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Wed, 06 Jun 2018 05:25:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak9yxpr4a.html تسلیت به همکار محترم آقای محمد مهران نیا http://isfahanbar.org/vdch.znzt23nwmftd2.html همکار ارجمند جناب آقای محمد مهران نیا درگذشت مادر گرامیان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 06 May 2018 09:43:02 GMT http://isfahanbar.org/vdch.znzt23nwmftd2.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم ناهید صادقی http://isfahanbar.org/vdcf.ydyiw6d1mgiaw.html همکار ارجمند سرکار خانم ناهید صادقی ، درگذشت پدر گرامیان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 30 Apr 2018 18:46:10 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.ydyiw6d1mgiaw.html تسلیت به همکار محترم ، جناب اقای یوسفعلی رستمی http://isfahanbar.org/vdcd.z0f2yt0nxa26y.html همکار ارجمند ، جناب اقای یوسفعلی رستمی ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 08 Apr 2018 19:23:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.z0f2yt0nxa26y.html تسلیت به همکار محترم جناب آقای فرهاد احمدیان http://isfahanbar.org/vdch.wnzt23n66ftd2.html همکار ارجمند جناب آقای فرهاد احمدیان ، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Wed, 28 Mar 2018 13:51:59 GMT http://isfahanbar.org/vdch.wnzt23n66ftd2.html تسلیت به همکار محترم ، آقای محمدرضا پاینده http://isfahanbar.org/vdcc.oqsa2bq41la82.html همکار محترم جناب آقای محمدرضا پاینده ، درگذشت پذیر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 12 Mar 2018 19:02:43 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.oqsa2bq41la82.html