کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تبریک و تسلیت :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/TabrikTasliat Sun, 21 Oct 2018 05:34:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 21 Oct 2018 05:34:51 GMT تبریک و تسلیت 60 تسلیت به همکار محترم، جناب آقای نبی اله لطفی http://isfahanbar.org/vdch.znit23nvxftd2.html همکار ارجمند جناب آقای لطفی مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده ازدرگاه خداوند منان علو درجات و برای بازماندگان آن مرحوم صبر و شکیبایی مسئلت داریم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 08 Oct 2018 06:51:28 GMT http://isfahanbar.org/vdch.znit23nvxftd2.html درگذشت همکار محترم، وکیل مجتبی قاهری http://isfahanbar.org/vdcf.yd0iw6dxygiaw.html درگذشت همکار محترم ، وکیل مجتبی قاهری را به جامعه وکالت و خانواده آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می نماییم.  روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 06 Oct 2018 07:50:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.yd0iw6dxygiaw.html تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای حسن صرام http://isfahanbar.org/vdcf.cdyiw6d1vgiaw.html همکار ارجمند جناب آقای صرام  مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده ازدرگاه خداوند منان علو درجات وبرای بازماندگان آن مرحومه صبر و شکیبایی مسئلت داریم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 09 Sep 2018 04:34:02 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.cdyiw6d1vgiaw.html تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی http://isfahanbar.org/vdce.v8zbjh8on9bij.html   همکار ارجمند سرکار خانم رعنا محمودی مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده ازدرگاه خداوند منان علو درجات وبرای بازماندگان آن مرحومه صبر و شکیبایی مسئلت داریم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان     ]]> تبریک و تسلیت Sun, 09 Sep 2018 04:27:52 GMT http://isfahanbar.org/vdce.v8zbjh8on9bij.html تسلیت به همکاران ارجمند سرکارخانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt0noa26y.html همکاران ارجمند سرکار خانم مینا سالمی و جناب آقای علیرضا مانیان مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده ازدرگاه خداوند منان علو درجات وبرای بازماندگان آن مرحومه صبر و شکیبایی مسئلت داریم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 09 Sep 2018 04:21:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.j0f2yt0noa26y.html تسلیت به همکار محترم آقای اکبر نصر آزادانی http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html همکار ارجمند جناب آقای اکبر نصر آزادانی، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sun, 08 Jul 2018 11:55:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.0qsa2bqomla82.html تسلیت به همکار محترم جناب آقای محسن محمدی http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html همکار ارجمند جناب آقای محسن محمدی در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 02 Jul 2018 07:12:08 GMT http://isfahanbar.org/vdca.yn6k49nom5k14.html تسلیت به همکار محترم ، جناب آقای حسن کاظم زاده http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6d1xgiaw.html همکار ارجمند ، جناب آقای حسن کاظم زاده، درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.                      روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Mon, 25 Jun 2018 06:24:11 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6d1xgiaw.html تسلیت به همکار محترم ، سرکار خانم میترا آزرم http://isfahanbar.org/vdch.xnzt23nwxftd2.html همکار ارجمند ، سرکار خانم میترا آزرم، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Sat, 09 Jun 2018 21:40:11 GMT http://isfahanbar.org/vdch.xnzt23nwxftd2.html شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد. http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak9yxpr4a.html شهادت مولی متقیان حضرت علی (ع) تسلیت و تعزیت باد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> تبریک و تسلیت Wed, 06 Jun 2018 06:25:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.w9qrak9yxpr4a.html