قابل توجه مشمولان اختبار دوره 39
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۲
کد مطلب: 1946
 
قابل توجه مشمولین اختبار دوره 39
 
حسب دستور ریاست محترم کانون و همچنین تصمیم کمیسیون کارآموزی، نظر به مقارن شدن انتخابات دوره یازدهم کانون وکلا با اختبار دوره 39 ، اختبار کتبی مورخ 12/ 05/ 1397 به روز جمعه مورخ  19/ 05/ 1397 تغییر یافت.
 
          
    رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان
          دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark