اطلاعیه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب: 1937
 
با توجه به مباحث مطرح شده درجلسه کارگاه آموزشی مرکز داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان به مورخ 1397/03/06 با درنظر گرفتن موارد ذیل تبصره های یک و دو قرارداد مورد بررسی را در قالب بند های رأی داوری تحلیل و کتباً به مرکز ارائه نمایید.

1. ماهیت حقوقی شرط تبصره (یک)
2. جنبه الزام آوری تبصره (یک) برای شرکت و سازنده و متقاضی و ضمانت اجرای آن
3. بررسی بی طرفی یا عدم بی طرفی اداره حقوقی شرکت در تبصره (یک)
4. وضعیت حقوقی شرط باتوجه به ماده 20قانون پیش فروش ساختمان (بالحاظ تاریخ قرارداد و تاریخ تصویب قانون)
5. تحلیل حقوقی روش حل اختلاف توافق شده در تبصره (دو)
6. تحلیل حقوقی قسمت اخیر تبصره (دو) از حیث سلب و اسقاط حق مراجعه به مراجع قضایی 
Share/Save/Bookmark