۱
 
نگاهی به عملکرد سه ماهه کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۲۳
کد مطلب: 1749
 
 
به نام خدا
 
باسلام وعرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم
بطوریکه استحضار دارید در راستای توافق قبلی و با تصویب هیات مدیره محترم از تاریخ 3/4/1396 دوره یکساله دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان به ریاست اینجانب شروع گردیده است . به منظوراطلاع رسانی بیشترو بهتر به همکاران معظم اینجانب در نظر دارم درپایان هردوره سه ماهه  گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده هیات مدیره را به اطلاع همکاران محترم برسانم . امیدوارم با این اقدام بتوانیم رهنمودها و ارشادات بیشتری از جانب همکاران گرامی در بهبود وضعیت اداره کانون که خانه  دوم وکلا می باشد داشته باشیم .
چون طبق ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وظایفی که بر عهده کانون قرار گرفته در پنج بند احصاء گردیده است و ممکن است بعضی توضیحات برای بیان نتیجه ضروری  باشد لذا برای سهولت ارائه گزارش به ترتیب وظایف ذکر شده در قانون مذکور مطالب ارائه می گردد  :
 
  1. وظیفه اول دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند : همانگونه که استحضار دارید دادن پروانه های وکالت و کارآموزی به استناد قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 صورت می گیرد و نحوه عمل بقرار زیر است :
الف = اعطای پروانه کارآموزی وکالت از طریق برگزاری آزمون ورودی به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد . طبق ماده یک این قانون هر ساله کمیسیونی مرکب از ریاست دادگستری کل استان و رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون ظرفیت پذیرش کارآموز در هر استان را تعیین می نماید.  کمیسیون مذکور برای آزمون ورودی سال 1396 تعداد 110 نفررا تعیین کرده و در حال حاضر ثبت نام آزمون ورودی سال 1396 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور بنمایندگی از کانونهای وکلادر جریان است.
ب = اعطای پروانه کارآموزی وکالت بدون آزمون ورودی در اجرای  بند ( د ) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مسیر دیگری است که با آن مواجه هستیم . طبق این قانون کسانی که دارای مدرک لیسانس حقوق قضایی یا سطوح عالیه حوزه علمیه قم با حداقل پنج سابقه کار متوالی و یا ده سال کار متناوب در سمت های حقوقی دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادها و نیروهای مسلح بوده و با سی سال سابقه کار بازنشسته شوند بدون نیاز به شرکت در آزمون می توانند از کانون وکلا تقاضای اخذ پروانه کارآموزی نمایند . در اجرای این قانون همه ساله تعداد زیادی از مدیران دفاتر دادگاهها ؛ نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح ونهادها که بازنشسته گردیده اند خارج از نصاب تعیین شده  از جانب کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون تقدیم و هیات مدیره با تفسیر مضیق این قانون به واجدین شرایط پروانه کارآموزی اعطاء می نماید . درسه ماهه گذشته از بین تعداد کثیر متقاضیان استفاده از این قانون فقط به پنج نفر که واجد شرایط تشخیص داده شدند پروانه کارآموزی اعطاء گردید و تقاضای سایر متقاضیان مورد قبول هیات مدیره واقع نشد.
ج = اعطای پروانه وکالت درجه اول به قضات بازنشسته و آن دسته از قضاتی که بیش از پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی قضات از آنان نشده باشد ( مثلاً مستعفی یا بازخرید باشند) طبق بندهای الف و ب ماده 8 قانون مذکور بعهده کانون وکلا است . در سه ماه گذشته به دو نفر از متقاضیان واجد شرایط پروانه وکالت اعطا گردید و در خصوص تقاضای سایر متقاضیانی که شرایط آنان احراز نگردید هیات مدیره با صدور پروانه وکالت برای آنان موافقت ننمود .
لازم به توضیح میداند در تاریخ 26/6/96 هیات مدیره کانون مقرر نمود چون شهرستانهای دورتر استان از قبیل خور و بیابانک و نائین و فریدن و فریدونشهر و بوئین میاندشت و گلپایگان و خوانسار و اردستان وزواره در حال حاضر نیاز به وکیل مستقر در محل دارند لذا تقاضای متقاضیان استفاده از بندهای ماده 8 قانون مذکور فقط برای شهرستانهای فوق الذکراخذ و بررسی گردد .
د = طبق ماده 34 قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یکی دیگر از مواردی که کانون مکلف به صدور پروانه وکالت یا کارآموزی می باشد احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد که همه ساله تعدادی از متقاضیانی که هیات مدیره کانون با صدور پروانه برای آنان مخالفت نموده است با اعتراض در مرجع مذکور موفق به اخذ رای مبنی بر الزام کانون به صدور پروانه می گردند . در سه ماه گذشته در اجرای این ماده دو پروانه کارآموزی صادر گردیده است .
  1. وظیفه دوم اداره امور راجع به وکالت دادگستری ونظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان : به طوری که استحضار دارید اخیراً هجمه های وارده به وکلا افزایش چشمگیر داشته است و ظاهراً در هر مصاحبه و یا گزارشی برخی از اشخاص نقدهای غیر منصفانه درمورد وکلای دادگستری را جزء دستور کار خود قرار داده اند . در ابتدای شروع این هیات مدیره موضوع تصویب قانون جامع وکالت یکی از اصلی ترین دغدغه های صنفی بود بنحوی که نگرانی از تصویب قانونی که در آن به استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری خدشه وارد نماید باعث شد تمامی هیات مدیره های کانونهای وکلای کشور با تشکیل جلسات دائمی نسبت به پیگیری موضوع از طریق نمایندگان محترم مجلس و رایزنی با صاحب نظران و ارائه طرحها و پیش نویس قوانین پیشنهادی همفکری و همکاری نمایند که نتیجتاً بعد از برگزاری همایش بیست و هفتم در البرز کمیسیون قضایی مجلس تصویب قانون جامع وکالت را از دستور کار خارج نمود و مقرر شد طرح اصلاح قانون وکالت در کمیسیون قضای مجلس مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا کانون اصفهان در تهیه طرح پیشنهادی از طرف کارگروه تعیینی اتحادیه کانونها فعالیت موثری داشت و با تشکیل جلسات متعدد در هیات مدیره متن اصلاحیه پیشنهادی کانون اصفهان در 15 ماده به اتحادیه ارسال گردید که مورد بررسی و توجه کارگروه تعیینی اتحادیه قرار گرفت .
اما در چند ماهه اخیر هجمه های وارده افزایش یافته است به نحوی که در تیرماه 1396 شکایت عده ای از فارغ التحصیلان حقوق که در آزمونهای کارآموزی پذیرفته نشده اند به شورای رقابت و تشکیل کمپین حذف ظرفیت کانونها و اخیراً انتشار آگهی جذب دو هزار وکیل و مشاوراز طرف مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ؛ در حالیکه مدت قانونی جذب این نهاد خاتمه یافته است ؛ باعث شده که عمده برنامه ریزی های کانونهای وکلا به سمت مقابله با هجمه های اخیر باشد . علاوه بر این موارد در پنج ماهه اخیر برنامه قوه قضاییه برای بازرسی بیشتر وکلا و کارآموزان و کارشناسان رسمی دادگستری در مبادی ورودی مراجع قضایی نیز افزوده شده و چندماهی است که در مبادی ورودی دادگستریها و دیگر مراجع قضایی کشور علاوه بر رویت آرم نصب شده به لباس همکاران نسبت به ملاحظه کارت شناسایی و تفتیش کیف های وکلا و بررسی وضعیت پوشش و ظاهر همکاران محترمهنسبت به سابق تفاوتهای رویه ای ایجاد شده که بعضاً باعث مراجعاتی به کانون گردیده است و اضافه بر همه این مشکلات ارائه خدمات ناکافی حمایتی از جانب صندوق حمایت ( که وظیفه آن حمایت در قبال از کارافتادگی و بازنشستگی است ) و فقدان امکانات رفاهی مناسب و مشکلات معیشتی وکلا و کارآموزان خصوصاً تازه واردین به این حرفه و افزایش مداوم هزینه های تحمیلی به وکلا از جمله افزایش چشمگیر هزینه تمبرالصاقی به پروانه وکالت در زمان صدور یا تمدید پروانه ( در ظرف پنج سال از پنج هزارتومان به 800 هزارتومان ) و سیرافزایش مبالغ تشخیص مالیات نیز دیگر مشکلات همکاران بوده که هیات مدیره خود را مکلف به ورود به این موارد و سعی در کاهش تبعات این هجمه ها و مشکلات می داند و مختصری از اقدامات انجام شده به استحضار همکاران می رسد :
1-2- درخصوص شکایت مطروحه در شورای رقابت به محض وصول شکایت ؛ کانون بررسی های قانونی را انجام و مشخص شد که شورای رقابت در اجرای ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل گردیده و وظیفه اصلی آن جلوگیری از ایجاد انحصار در بازارهای اقتصادی می باشد. با همفکری کانونها و صاحب نظران حقوقی و خصوصاً اتحادیه کانونهای وکلا جواب شکایت های مطروحه تهیه و لایحه دفاعیه مبنی بر عدم صلاحیت این شورا به ورود درموضوع و تذکر به وجود کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در خصوص تعیین ظرفیت اشاره و به لحاظ اظهارنظرهای ماهوی ریاست محترم شورا در رسانه های عمومی ایراد رد نسبت به ایشان نیز اعلام و ارسال گردید و فعلاً منتظر تعیین وقت رسیدگی در شورا می باشیم . در این خصوص بنا به پیشنهاد کانون اصفهان جلسه مشترک روسای کانونها در تاریخ 9/6/96 در محل اتحادیه تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید و رییس کانون اصفهان با آقای فولادگر نماینده محترم مجلس و ریاست کمیسیون اصل 44 قانون اساسی ملاقات حضور برگزار و اعتراض همکاران محترم را با ایشان در میان گذاشت . بهر صورت آنچه از نظر ما حائز اهمیت است فقدان صلاحیت شورای مذکور در ورود به این شکایت می باشد .
2-2- درخصوص اعلام جذب وکیل ومشاور حقوقی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به محض انجام مصاحبه توسط ریاست محترم آن مرجع نامه اعتراض کانون اصفهان تهیه و برای ریاست محترم قوه قضاییه ارسال گردید .(متاسفانه تاکنون پاسخی واصل نشده )متعاقباً آن مرکز با انتشار آگهی ثبت نام عملاً شروع به جذب وکیل نموده که بنا به مصوبه هیات مدیره شکایت های لازم تهیه و به مراجع مختلف ارسال گردیده است . دراین خصوص با تعدادی از صاحب نظران مذاکرات حضوری انجام و کماکان اقدامات قانونی ادامه دارد که فعلا به لحاظ حساسیت موضوع از ورود در جزئیات خودداری میشود.
3-2-در خصوص بازرسی کیف همکاران و برخی مشکلاتی در مبادی ورودی مراجع قضایی همکاران عنوان داشته اند جلسات متعددی بین رییس کانون و مسئولین محترم حفاظت واطلاعات دادگستری اصفهان تشکیل گردید. در این جلسات با بیان این نکته که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 وکلای دادگستری در مقام دفاع از تامینات شاغلین به امر قضا بهره مند می باشند و این تامینات از لحظه ورود به دادگستری برای دفاع شروع و تا زمان خروج ادامه دارد تقاضای توقف اینگونه بازرسی ها مطرح شد.در ملاقاتهای انجام شده مسئولین محترم ذیربط به رعایت احترام وحفظ شان همکاران محترم اعتقاد کامل دارند واین بازرسی ها در جهت سختگیری به وکلای این استان صورت نگرفته وآنچه از بررسی وضعیت در اکثر استانهای کشور استنباط میشود این اقدام یک طرح  کشوری بوده و خارج از حیطه اختیارات استانی است و در جلساتی که با روسای کانونهای  دیگر استانها داشته ایم توافقنامه های ارائه گردیده که در حال بررسی پیشنهادات و تهیه راهکار اصلاحیدراین خصوص می باشیم .
4-2- درخصوص معضل تظاهر به امر وکالت و گسترش فعالیت موسسات حقوقی غیر مجاز شخصاً با دادستان محترم جلساتی داشته و دو نفر از اعضای محترم هیات مدیره نیزبعنوان نمایندگان کانون جهت پیگیری امر با معاونت محترم پیشگیری از جرائم جلسات متعددی داشته اند که به زودی نتایج این اقدامات به استحضار همکاران محترم خواهد رسید .
5-2- در خصوص وضعیت مالیاتی کانون و همکاران محترم ؛ اعضای محترم کمیسیون معاضدت مالیاتی فعالیتهای بسیارموثری انجام و اخیراً نیز با مکاتبه با مدیرکل مالیاتی استان وقت ملاقات حضوری در جریان بوده که امید است نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. لازم به توضیح است از ابتدای سال 1395 قانون جدید مالیاتهای مستقیم اجرایی شده است و در آینده جرائم مالیاتی می تواند مشکلات بزرگی برای همکاران فراهم نماید که از هم اکنون در جهت چاره جویی برای آن هستیم و مقرر شده کمیسیون محترم معاضدت مالیاتی کلاسهای آموزشی مناسب برای همکاران برگزار نماید .
6-2- متاسفانه بخاطر رکود شدید اقتصادی کشور که معاملات و داد وستد و روابط اقتصادی در کشور را در سالهای اخیر با رکود شدید مواجه ساخته است و رشد سریع تعدادوکلای دادگستری وضعیت معیشت همکاران خصوصا" وکلای تازه وارد به این حرفه نابسامان بوده و اکثر همکاران محترم با مشکل عدم تعادل درآمد و هزینه مواجه هستند .ایجاد اشتغال و توزیع صحیح درآمد و راهکارهای خروج از این بحران در اختیار کانون وکلا نیست واین بحران یک معضل ملی می باشد. متاسفانه خروج از رکود اقتصادی و یا تصویب الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی و دیگر راهکارهای ممکن هیچ یک بعهده و در اختیار کانونهای کشور نمی باشد اما هیات مدیره کانون برای تشخیص راههای کاهش این مشکل اقدام به تاسیس کمیسیون امور جوانان نموده است و اعضای این کمیسیون زمینه های کمک به تازه واردین به این حرفه را بررسی می نمایند . اخیراً پیشنهاد تشکیل صندوق قرض الحسنه برای وکلایی که بصورت مقطعی نیاز مالی دارند مطرح گردیده است و امید داریمبا تاسیس این صندوق همکارانی که در مقطعی با مشکل مالی مواجه می شوند از طریق این صندوق بتوانند مشکل خود را مرتفع نماینددراین راستا کارگروهی برای شناسایی وعقد قرارداد با صندوق قرض الحسنه معتبر و امانت دار کانون تشکیل و بزودی نتیجه این اقدام به اطلاع همکاران خواهد رسید .
7-2- ناکارآمدی صندوق حمایت وکلا در ارائه خدمات بیمه ای به همکاران با وصفی که پرداختهای سنگینی از طرف وکلا و کانونهای وکلا به این صندوق صورت می گیرد در سطح جامعه وکالت مطرح گردیده و کانون اصفهان در جلسه مجمع عمومی این صندوق از طریق نماینده خود مراتبنارضایتی همکاران رااعلام نموده و امید است در قانون اصلاحی پیش رو مقررات صندوق حمایت نیز اصلاحات مناسبی درجهت بهبود وضعیت بیمه ای همکاران داشته باشد در این راستا کارگروهی پیش بینی تا پیشنهادات اصلاحی لازم را تهیه و بصورت مکتوب با دیگرکانونها و صندوق حمایت مطرح نماییم .
8-2- امور رفاهی برای همکاران مانند انعقاد قرارداد با مراجع گردشگری و نمایندگی های فروش خودرو و رستورانها و باشگاههای ورزشی و فروشگاههای مواد غذایی و بوتیک ها و فروشگاههای پوشاک با اخذ تخفیفات قابل توجه از ابتدای تشکیل این هیات مدیره مورد توجه خاص بوده و کمیسیون رفاهی و امور اجتماعی کانون تشکیل و قراردادهای بسیار خوبی با موسسات مختلف منعقد که اهم این اقدامات در کانال تلگرامی کمیسیون رفاهی از ابتدای فعالیت تاکنون موجود است . کانون برای امور رفاهی از طریق انعقاد قراردادهایی که تخفیفات مناسب برای وکلا و کارآموزان محترم ایجاد می کند فعالیت نموده و کماکان استمرار دارد اما ایجاد مراکز رفاهی توسط خود کانون به لحاظ فقدان توان مالی و منابع درآمدی درخصوص سرمایه گذاری دراین قسمت فعلا میسر نیست . همگام با امور رفاهی در قسمت ورزش همگانی برای وکلا و تشکیل تیمهای ورزشی کانون کمیسیون ورزش نیز فعالیت موثری داشته و انعقاد قرارداد با استخرها و مراکز و سالنهای ورزشی در طول فعالیت این هیات مدیره بنحو مستمر انجام گردیده است .
8-2- درخصوص مجله مدرسه حقوق که از افتخارات کانون اصفهان بوده و همه ماهه با تلاش مستمر مسئولینو هیات تحریریه آن منتشر می گردد و ضمن تشکر از زحمات همگی این عزیزان لازم به توضیح میداند چون این خبرنامه به صورت الکترونیک در سایت کانون در دسترس و اختیار همکاران محترم قرار دارد و از سوی دیگر تیراژ قبلی خبرنامه کانون را متحمل هزینه های گزاف می نمود به دستور داده شد تیراژ مجله از 8000 جلد در ماه به 4000 جلد تنزل یابد تا ضمن بررسی و استخراج تعداد مخاطبین واقعی و چاپ آن به میزان لازم از هدر رفتن منابع و دارایی کانون جلوگیری بعمل آید با انجام این کار هزینه انتشار و توزیع این نشریه به میزان 45% کاهش یافته است که رقم قابل توجهی در سال می باشد و در آینده نزدیک درخصوص توزیع دیجیتال و بهینه این نشریه نیز اقدامات مناسبی که کاهش بیشتری در هزینه های آن دارد صورت خواهد گرفت.
9-2- در قسمت نظارت بر اعمال وکلا که جزء وظایف کانون می باشد کمیسیون نظارت و بازرسی کانون تشکیل و آئین نامه آن جهت تصویب به هیات مدیره محترم ارسال شده است . وظیفه اصلی این کمیسیون شناسایی متظاهرین به امر وکالت ؛ شناسایی موسسات حقوقی غیرمجاز ؛ شناسایی رفتارها و مواردی که به شان و جایگاه وکلای دادگستری در استان خدشه وارد می سازند و موضوع تمرکز غیرقانونی می باشد و تمامی سعی هیات مدیره در اجرای این وظیفه قانونی ؛ حمایت از شان ومنزلت و جایگاه رفیع وکالت و همکاران محترم می باشد .
10-2- برای دسترسی به جایگاه واقعی وکیل دادگستری باید از قوانین و تجربیاتی که همکاران صنفی در دیگر کشورها با آن مواجه می باشند آگاهی داشت تا با مطابقت قوانین و رفتارها و جایگاههای صنفی بتوان بر نقاط قوت پافشاری و نقایص صنفی را حدالامکان برطرف نمود در این راستا کانون وکلای دادگستری کمیسیون روابط بین الملل را تاسیس نموده و سالهاست که این کمیسیون در کانونهای وکلا در خصوص برقراری روابط صنفی با دول دوست تبادل اطلاعات حرفه ای می نماید . در سه ماهه گذشته ملاقات با معاون وزیر دادگستری جمهوری خلق چین ؛ نماینده رییس جمعیت وکلای دادگستری فرایبورگ آلمان صورت گرفت در این ملاقاتها مشخص شد که ما از نظر قوانین موجود در خصوص جایگاه و شان وکیل دادگستری نقصان وکمبودی نداشته ولی در زمینه اجرای قوانین وکالتی نیازمند بازنگری بوده و می بایست بر آگاهی بخشی به جامعه در خصوص هویت و جایگاه و ارزشهای وکیل دادگستری بسیار فعالتر از گذشته عمل نماییم در این راستا با توجه به صنعتی شدن بیشتر جوامع که باعث تخصصی تر و پیچیده تر شدن قوانین کشورها گردیده است ضرورت تربیت وکیل متخصص و طرح اجباری شدن حضور وکیل در پرونده های تخصصی مطروحه در دادگستری اهمیت بیشتری یافته است و باید از طریق کمیسیون آموزش کانون با تشکیل کلاسهای فشرده در جهت تربیت وکیل متخصص حرکت نمود .
11-2- از دیگر مواردی که هیات مدیره محترم در این سه ماهه در خصوص آن اتخاذ تصمیم نموده عدم ثبت موسسه مستقل مرکز داوری می باشد. در زمان تصدی هیات مدیره سابق مقرر شده بود که مرکز داوری کانون به صورت یک موسسه با شخصیت حقوقی مستقل از کانون تاسیس گردد و برای آن نیز هیات امنایی تعیین گردیده بود لیکن در زمان تصدی هیات مدیره حاضر موضوع تشکیل شخصیت حقوقی مستقل از کانون مورد بازنگری قرار گرفت و با توجه به مقررات مالیاتی و مشکلات اجرایی این امر مقرر شد فعلاً با انحلال هیات امنای مرکز داوری نسبت به تشکیل مرکز داوری کانون که جزء ارکان داخلی کانون باشد اقدام گردد و بزودی با تصویب هیات مدیره محترم اعضای آنتعیین و زیر نظر مستقیم کانون امور محوله را انجام خواهند داد .
12-2- در زمانیکه لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و هر لحظه بیم آن می رفت استقلال کانون وکلا مخدوش گردد هیات مدیره کانون با رای اکثریت برگزاری اجلاس سوم کنگره ملی وکلا را تصویب نمود لیکن با خارج شدن لایحه از دستور کار کمیسیون قضایی مجلس ضرورت تشکیل اجلاس سوم مورد تردید قرار گرفت و هیات مدیره به لحاظ ضرورت همبستگی وکلا با یکدیگر درجهت بهبود وضعیت صنفی وکلا و راههای جلوگیری از هجمه هایی وارده به وکلا مصوب نمود که همایش همبستگی وکلا توسط کانون اصفهان برگزار شود . جهت بررسی مباحث و میزان هزینه قابل قبول و زمان و نحوه اجرای این همایش طبق آخرین مصوبه هیات مدیره شورای اجرایی مرکب از رییس و نایب رئیس و بازرس و یکی از اعضای محترم هیات مدیره باتفاق آقای دکتر تقی خانی تشکیل گردید و مقرر است این شورا در جلساتی که تشکیل خواهد داد درخصوص موارد مذکور اتخاذ تصمیم نموده ونتیجه تصمیات خود را به اطلاع هیات مدیره وهمکاران محترم برساند .
13-2- روابط عمومی کانون درخصوص برقراری ارتباط بین کانون و سازمانهای دولتی و خصوصی و برگزاری مراسمهای مختلف کانون و مناسبتهای ملی و مذهبی و صنفی فعالیت مستمر و قابل توجهی داشته و در بین روابط عمومی های استان دارای رتبه اول گردیده است در این دوره ارائه برنامه ها و طرحهایی که روابط عمومی بصورت چشم انداز آینده سازمانی خود ارائه نموده و جدول اجرایی مناسبتهای کانون از دیگر اقدامات شایسته روابط عمومی کانون می باشد .
  1. وظیفه سوم رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان : برای اینکه هر گونه شکایت واهی و بی اساسی در کانون به ثبت نرسد و شاکی انتظامی احراز هویت شده و آنچه موضوع شکایت اوست بخوبی مشخص گردد با حکم ریاست کانون احدی از همکاران که سابقه وکالت ایشان بیش از بیست سال بوده و سالها در قسمت دادسرای انتظامی کانون فعالیت موثر داشته اند بعنوان مشاور رییس کانون تعیین گردیده است . در هفته دو روز مشخص برای قبول شکایات تعیین و شاکی انتظامی مکلف است با ارائه مدرک هویت معتبر و انجام تشریفات اداری اولیه در محل کانون حضور یافته و آنچه بعنوان شکایت کتبی مطرح نموده است را با ذکر دلایل به اطلاع مشاور رییس کانون برساند . در این مرحله سعی میشود مواردی که جنبه شکایتی نداشته و صرفاً اشتباهاتی است که از بی اطلاعی موکلین حادث شده است برای آنان تشریح و در خصوص آندسته از مراجعین که بر رسیدگی و شکایت خود اصرار داشته و دلایلی نیز برای طرح دارند به مراجع حل اختلاف و یا دادسرای کانون هدایت می شوند :
الف = مراجعینی که علت مراجعه و شکایت آنان به کانون اختلاف مالی با وکیل یا کارآموز می باشد مستقیماً برای رفع اختلاف به کمیته حل اختلاف ارجاع میشوند . هیات مدیره سعی نموده اعضای محترم کمیته های حل اختلاف را ترکیبی از وکلای با سابقه و جوان که حوصله کافی برای رفع اختلاف بین مراجعین و همکاران طرف شکایت دارند انتخاب نموده تا این اشخاص بتوانند بدرستی مسائل حرفه ای و مالی را تشخیص و منصفانه در خصوص اختلاف مطروحه اظهار نظر نمایند .  در سه ماه گذشته 124 مورد اختلاف مالی بین وکلا و موکلین آنها ثبت گردیده که از این تعداد 64 مورد مختومه و مابقی در جریان رسیدگی می باشد . لازم به توضیح است پرونده هایی که درکمیته حل اختلاف کانون منجربه سازش ورفع اختلاف نشود با تنظیم صورتجلسه برای رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می شود.
ب = گزارشهای واصله از محاکم مبنی بر تخلفات حرفه ای همکاران مانند تخلف عدم حضور در جلسه رسیدگی و شکایت مراجعینی که علت مراجعه آنها به کانون امور مالی نبوده بلکه از عملکرد حرفه ای یکی از وکلاء شکایت دارند  بعد از بررسی اولیه شکایت با ارجاع رییس کانون به دادسرای انتظامی ارجاع می گردد . در سه ماه گذشته تعداد شکایت وارده به دادسرای انتظامی کانون 213 مورد و تعداد پرونده های مختومه در این مدت 200 مورد می باشد که از این تعداد 23% منجر به صدور کیفرخواست و مابقی منجر به صدور قرارهای منع تعقیب ویا موقوفی تعقیب و یا عدم صلاحیت گردیده اند .
ج = پس از صدور کیفرخواست و یا درصورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب با اعتراض شاکی انتظامی پرونده با ارجاع رییس کانون جهت رسیدگی به  یکی از سه شعبه دادگاه انتظامی کانون ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد . در سه ماه گذشته 37 پرونده به شعب مختلف دادگاه انتظامی کانون ارجاع گردیده است در همین مدت 39 پرونده از موجودی پرونده های مطروحه در دادگاههای انتظامی منجر به صدور حکم گردیده که از این تعداد 64% منجر به صدور رای برائت و یا تایید قرارهای منع یا موقوفی تعقیب گردیده و مابقی از مجازات توبیخ با درج در پرونده تا تنزل درجه را شامل گردیده است .
  1. وظیفه چهارم معاضدت قضایی : ارائه خدمات معاضدت قضایی اعم از معاضدت در پرونده های حقوقی و انجام وکالت تسخیری در پرونده های کیفری در مقررات وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است و در تمامی نشستهایی که با مسئولین قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص معضلات حرفه وکالت مطرح میشود یکی از بحث های اصلی و مورد علاقه مسئولین ارائه خدمات معاضدت به نیازمندان واقشار ضعیف جامعه می باشد . در سالهای اخیر در قوانین مختلف از جمله آئین دادرسی در امور کیفری و قانون حمایت خانواده و ... ارجاع پرونده های تسخیری و معاضدتی به وکلای دادگستری به شدت توسعه یافته و با توجه به اینکه جرائمی مثل مواد مخدر و امور منکراتی در بخش کیفری و یا اختلافات خانوادگی و ورشکستگی و اعسارتوسعه آماری داشته است وظیفه معاضدت قضایی ارجاعی به همکاران به شدت افزایش یافته و بعضاً موجب انتقاداتی دراین خصوص گردیده است اما چون انجام امور معاضدتی و تسخیری تکلیف قانونی و ارجاع آن از سوی محاکم رو به رشد می باشد بناچاردراین قسمت کانون وکلا با محدودیتهایی مواجه می باشد . در سه ماه گذشته از طرف محاکم دادگستری تعداد 649 ارجاع تسخیری ( بعضا" در یک ارجاع تسخیری از جانب دادگاه می بایست برای چندین متهم وکلای متعدد تعیین شوند) و 66 فقره ارجاع معاضدت حقوقی مورد عمل شعبه معاضدت کانون بوده است .
لازم به توضیح میداند شعبه معاضدت قضایی از ابتدای شروع فعالیت این هیات مدیره تاکنون با حضور مستمر در زندان اصفهان و زندان نسوان و اردوگاه و نیز با انعقاد قرارداد با کمیته امداد امام خمینی ( ره ) وسازمان بهزیستی درخصوص انجام مشاوره های حقوقی با نیازمندان و زندانیان و خانواده آنان فعالیت داشته و طی یکماه گذشته نیز با استقرار در ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف به رسالت قانونی خود در کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق ارائه مشاوره های حقوقی اقدام می نماید . از تمامی همکارانی که بهر نحو در حوزه معاضدت قضایی فعالیت نموده و یا می نمایند کمال تشکر را دارم .
  1. وظیفه پنجم فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا : ارتقاء سطح علمی و عملی همکاران محترم از ابتدای این هیات مدیره مورد توجه خاص قرار داشته و کمیسیونهای کارآموزی ؛ آموزش ؛ نظریات مشورتی و دادسرای انتظامی در این خصوص فعالیت دارند . درخصوص کارآموزان ارائه آموزشهای کاربردی توسط کمیسیون کارآموزی و نهایتاً بررسی وضعیت علمی و عملی آنان در اختبار پایان دوره آنها ودرخصوص همکاران وکیل و کارآموز تشکیل کلاسهای تخصصی و بنوعی کلاسهای آموزش حین خدمت توسط کمیسیون آموزش و برگزاری کلاسهای آموزش مقررات انتظامی توسط دادسرای انتظامی و ارائه پاسخ به مشکلات و سئوالات همکاران توسط کمیسیون نظریات مشورتی که تاسیس جدید این هیات مدیره می باشد در این دوره مورد عمل بوده است . در سه ماهه اخیر با فعالتر کردن کمیسیون آموزش مقرر گردیده است در جهت تربیت وکیل متخصص تلاش بیشتری صورت گرفته و کلاسهای تخصصی از جمله زبان ؛ حقوق ثبت و ...بصورت مستمر انجام و کمیسیون آموزش تدریجاً دراین خصوص فعالتر گردیده است از جمله کمیسیون آموزش و دادسرای انتظامی اقدام به برگزاری اولین دوره آموزشی در دفتر نمایندگی کاشان نموده که مورد استقبال همکاران محترم در کاشان قرارگرفته و مقرر است در شهرستانهایی که جمعیت وکیل در آنها قابل توجه باشد این دوره ها برگزار گردد .
در خاتمه لازم به تذکر میداند تمامی ارکان و کمیسیونهای کانون با برگزاری جلسات ماهانه و بعضا هفتگی سعی در بهبود شرایط و جایگاه کانون و وکلای عضو آن در سطح کشور و استان داشته و از حضور و همکاری و زحمات تمامی همکاران در دادگاه و دادسرا و شعبه معاضدت و کمیسیونها و کمیته های داخلی و تخصصی کانون و از تمامی کادر اداری و کارکنان خدوم کانون که درجهت پیشبرد سازمانی همدلی و همراهی دارند کمال تشکر و امتنان را دارم .
بخاطرملاحظات فضای مجازی گزارش به اختصار تهیه و بسیاری از اقدامات و دیدارها و مذاکرات ریاست و اعضای محترم هیات مدیره در خصوص دفاع از حقوق صنفی همکاران دراین گزارش به اجمال مطرح شد امیدوارم در طول مدتی که افتخار خدمت به همکاران محترم را داریم بتوانیم از حقوق صنفی آنان دفاع مناسب نموده و امانتی که در اختیار ماست را بهتر از وضعیتی که تحویل گرفته ایم به هیات مدیره منتخب بعدی تحویل نماییم.                                   
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
حسن صرام

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share/Save/Bookmark
 


مجتبي اسديان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۰۲:۳۶:۳۳
با درود
اصل ارائه گزارش سه ماهه براي اولين بار توسط رياست معزز و محترم كانون اصفهان شايسته تقدير است. اميدواريم كه جلسات حضوري نيز براي تبادل نظرات و تشكل هر چه عميقتر وكلا برگزار و جامعه وكلا هروز به هم نزديكتر گردند. (1548)