اعطاء گواهینامه دوره خبرنگاری به همکاران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۴
کد مطلب: 1695
 
اعطاء گواهینامه دوره خبرنگاری به همکاران
درمراسمی به ۱۳ نفر از همکاران درکمیسیون روابط عمومی و دو کمیسیون دیگر گواهینامه دوره خبرنگاری اعطاء گردید.
روزدوشنبه مورخ۱۲تیرماه سال جاری مراسم اعطاء گواهینامه شرکت در دوره خبرنگاری به ۱۳نفرازهمکاران باحضور ریاست ونائب رئیس کانون برگزارگردید.
دراین مراسم سیدجواد میرمعصومی رئیس کمیسیون روابط عمومی هدف ازبرگزاری این دوره را آشنائی کمیته رسانه واعضاء روابط عمومی به مباحث خبر وخبرنگاری جهت آگاهی بخشی به عموم همکاران ومردم بیان نمود.
وی برگزاری این دوره را درقالب کارگاههای اصول خبرنویسی، اصول گزارش نویسی،عکاسی حرفه ای ومدیریت سایت عنوان کرد.
درادامه منصور گلناری مدیر این دوره نسبت به انتقال مفاهیم حقوقی درقالب گزارش های خبری از این حیث و آموزش حقوقی وآگاهی بخشی به جامعه از طریق خبر وخبرنگاری تاکید نمود.
درپایان باحضور صرام ریاست کانون واسلامی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گواهینامه های پایان دوره خبرنگاری به وکلای خبرنگار تقدیم گردید.
Share/Save/Bookmark