کارگاه آموزشی کارآموزان12 بهمن ماه 96
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
کد مطلب: 1857
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت

مراسم گرامیداشت جناب آقای دکتر طیرانیان روز پنجشنبه 1396/11/12 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای اسداله اسلامی فارسانی (نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان) و همچنین کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی توسط جناب آقای حسن وثیق زاده (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «تحلیل و پاسخگویی به سئوالات حقوق ثبت اختبار دوره 37» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
حسین اصالتاً و به وکالت برادرش (احمد)، بر درخواست ثبت دیگری اعتراض کرده است. معترض علیه نسبت به قسمت احمد، از لحاظ نداشتن وکالتنامه، ایراد کرده است. دادگاه دعوی را نسبت به سهم احمد، رد کرده است.
اگر شما وکیل احمد باشید، باتوجه به مقررات قانون ثبت، با جمع چه شرایطی می توانید، مجدداً دادخواست اعتراض به درخواست ثبت، به دادگاه حقوقی تقدیم نمایید؟ چرا؟
 
شخصی که مالک پلاک ثبتی 62 اصلی است دعوایی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت و مطالبه خسارات قانونی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و ارتش تقدیم دادگاه حقوقی اصفهان می کند و بطور خلاصه توضیح می دهد که، من در سال 58 این ملک را طی سند رسمی خریدم و در همین سال سند مالکیت به نام من صادر شد و ...
محتویات پرونده حاکی است که سازمان مسکن در سال 69 از اداره ثبت درخواست ثبت ملکی را می کند. ثبت محل درخواست را می پذیرد و پس از انجام تشریفات قانونی آن را به نام دولت ثبت و سند مالکیت صادر می کند. سازمان مسکن قسمتی از آن را در سال 76 به ارتش واگذار می کند و سند مالکیت به نام ارتش صادر می شود که اینک دارای تأسیسات است.
دادگاه حقوقی اصفهان با تعیین هیأت کارشناسان رسمی و احراز تداخل ثبت سازمان مسکن و شهرسازی و ارتش در پلاک ثبتی خواهان به استناد مواد 94 و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد سازمان مسکن و ارتش و پرداخت خسارات قانونی به خواهان صادر می کند. اگر محکوم علیهما به شما مراجعه کنند دفاع شما از آن ها در مرحله تجدیدنظر در نادرستی رأی دادگاه و نقض آن چه خواهد بود؟ چرا؟
 
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                 دکتر محمد جعفری فشارکی

 
 
Share/Save/Bookmark