متن سخنرانی وکیل سید مصطفی انوری زاده، ریاست محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان در جلسه توجیهی پذیرفته شدگان آزمون کاراموزی ۱۳۹۷
تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۲
کد مطلب: 2306
 
وکیل مصطفی انوری زاده، ریاست محترم کمیسیون کارآموزی در جلسه توجیهی کارآموزان وکالت، ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به کارآموزان جدیدالورود اظهار داشت: شغل شریف وکالت که شما امروز اولین قدم آن را برداشته اید بویژه در شرایط فعلی، شغل بسیار خطیری است. رئیس کمیسیون کارآموزی در ادامه به بیان اهم موضوعات مرتبط با کارآموزی وکالت و شرح وظایف ایشان پرداخت.
مصطفی انوری زاده یادآور شد که زین پس کاراموزان باید روز های یکشنبه از ساعت۱۶:۳۰در محل کانون حاضر شوند و تا پایان جلسه حضور داشته باشند که این یکی از درس های دوره کاراموزی محسوب می گردد زیرا زمانی که کاراموزان وارد محکمه ای میشوند باید تا وقتی که دادگاه ختم جلسه را اعلام بکند در دادگاه حضور داشته باشند بنابراین ساعت و زمانبندی در اختیار کاراموزان نیست. وکیل انوری زاده اذعان داشت: به موجب آیین نامه جدید التصویب که در چند ماه گذشته در اتحادیه به تصویب رسیده است کارآموزان محترم حداقل به مدت یکماه ونیم پروانه وکالت نخواهند داشت ولی باید در جلسات شرکت نمایند. رئیس کمیسیون کاراموزی یادآور شد که مسایلی که در جلسات مطرح میشوند عبارتند از اخلاق حرفه ای ، امور انضباطی ، تهیه دادخواست ،نگارش لوایح ،تنظیم شکواییه ،نحوه دفاع و....

وکیل انوری زاده در ادامه افزود: به موجب ماده ۵ شرح وظایف کارآموزی ظرف ۴۵ روز از تاریخ شروع دوره جلسه های توجیحی برای آموزش دوره کارآموزی ، مقررات انتظامی و سایر موضوعات ضروری برگزار می شود پس از حضور کاراموز در تمامی جلسات و خاتمه دوره، پروانه کارآموزی به وی تسلیم می شود واین مدت جز دوره کارآموزی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون کارآموزی همچنین گفت: تبصره همین ماده نحوه برگزاری جلسات توجیهی و اتخاذ تصمیم در خصوص کاراموزان غایب در یک یا چند جلسه را با توجه به امکانات کانون در اختیار همان مرکز قرار داده است و این بدین معناست که در خصوص غایبین، کمیسیون کارآموزی تصمیم گیری می نماید که یکی از پیامد های آن افزایش زمان دوره کاراموزی میباشد.
وکیل سید مصطفی انوری زاده بیان نمود: به موجب تبصره دوماده ۴ بند ۱۱ آیین نامه همراه نداشتن کارنامه ، عدم ثبت اثر انگشت ،عدم حضور و عدم استماع، تاخیر یا ترک جلسه بیش از اتمامش به منزله غیبت می باشد.

وی گفت: یکی از اقداماتی که لازم است کاراموزان نسبت به آن اقدام نمایند تهیه سربرگ و کارت ویزیت می باشد زیرا زمانی که فعالیت خود را در دادگستری شروع نمایند باید باید تمامی اظهارات خود را مکتوب و در سر برگ به دادگاه تقدیم نمایند . رئیس کمیسیون کارآموزی در ادامه یاداور گردید که کاراموزان باید توجه داشته باشند که به هنگام تهیه سربرگ ذیل نام و نام خانوادگی خود به صورت بزرگ و خوانا عبارت کاراموز وکالت قید گردد همچنین در کارت ویزیت هم باید این مهم رعایت گردد مضافا بر اینکه در هردو آنها باید نشانی و آدرس و شماره تلفن ثابت مربوط به دفتر وکیل سرپرست قید بشود. ایشان افزود: کاراموزان در دوره کاراموزی نمی توانند در مکانی به غیر از دفتر وکیل سرپرست خود فعالیت نمایند و در صورت وقوع این تخلف انتظامی، کانون با شخص خاطی برخورد می نماید. رئیس کمیسیون کاراموزی بیان کرد: به موجب آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۴۴ هر امری که کانون وکلا بر کاراموز تکلیف نماید آنها موظف به انجام آن می باشند .

وکیل انوری زاده متذکر گردید یک کاراموز باید به طور مداوم قوانین و متون حقوقی را مورد مطالعه قراربدهد و پرونده هایی که از طرف وکیل سرپرست به وی ارجاع می شود را پیگیری نماید و این امر از جمله وظایف کاراموزی می باشد. همچنین رئیس کمیسیون یادآور شد که آرم کانون جزء نظامات کانون است.

انوری زاده در ادامه افزود: کاراموزان باید پروانه وکالت کاراموزیشان را آبانماه هرسال تمدید نمایید و با پروانه تمدید شده میتوانند در داگاه حضور وفعالیت نمایند و در غیر این صورت تظاهر به عمل وکالت نمودن است که عملی مجرمانه و مجازاتش شش ماه حبس می باشد . رییس کمیسیون کاراموزی متذکر شد که کارآموزان در امور ذیل نمیتوانند فعالیت نمایند: ۱-دعوای قابل تجدینظر یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد . ۲-در دعاوی که خواسته از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بیشتر باشد ۳- در پرونده های اجرایی که محکوم به پیش از پنج میلیارد ریال باشد.

وکیل انوری زاده افزود: کاراموزان موظف هستندظرف مدت ۱۰ روزجهت امضا برگه شروع دوره کاراموزی به نزد وکیل سرپرست خود مراجعه نمایند . وکیل انوری زاده متذکر شد که کاراموزان باید در ماه حداقل دو پرونده یکی با موضوع حقوقی و کیفری مطالعه نمایند و نسبت به تهیه گزارش آن اقدام نمایید و در ده سطر پرونده مورد مطالعه را باید مورد نقد قرار بدهند.
وکیل سیدمصطفی انوری زاده تاکید نمود که کاراموزان حتما به حوزه مالیاتی وکیل سرپرستشان مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام نمایند.

رئیس کمیسیون کارآموزی درپایان بدین امر تاکید نمود که تاسیس هر دفتر تحت هر شرایط و عنوان و با هرشخصی تخلف محسوب میشود و تبلیغ کار وکالت به هر شکل و صورت ممنوع است.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان
گزارش خبری: وکیل مریم ولایی، وکیل هما همایونی، وکیل فریده محمدی سر پیری
Share/Save/Bookmark