نتایج اختبار دوره 38 اعلام شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۴
کد مطلب: 1894
 
اطلاعیـــــــــه
 
کمیسیون محترم کارآموزی در تاریخ 1396/12/22تشکیل جلسه داد و اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 38 را به ترتیب رتبه به شرح ذیل اعلام نمود:

 
رتبه نام نام خانوادگی
1 زینب حسامی شهرضایی
2 مستوره محمدزاده
3 عاطفه رحیمی
4 الهام منتظری
5 زینب مبشری ریزی
6 مینا سالمی
7 مهسا غلامی
8 فریبا قادری
9 علی نیک پور
10 مهشید لطفی
11 محسن زارعی زیاری
12 زهرا حیدری
13 مینا آقامیرعلی اکبر
14 مهشید آقاباخوندی
15 محمدرضا عشقی نژاد
16 مهدی صفاپور
17 زینب السادات ستاره رنانی
18 ژاله اکبری
19 مهتاب رجایی بروجنی
20 الهه همتی
21 مرضیه قاسمی گزی
22 لیلا میری موسوی
23 عباسعلی قربانیان
24 توران حدیدی
25 فاطمه عباسی
26 محمد محمدی دهنوی
27 زهرا شهبان پور
28 حسین روزگار
29 نازنین آریافر
30 سینا رنجبران لودریچه
31 فهیمه زمانی
32 زهرا شیرازی
33 هما م عزیززاده
34 سپیده جبارنیا
35 عاطفه حیدری زفره
36 محمود علیخانی
37 عباس مجیری
38 آزاده حاج امینی
39 امیر دادخواه
40 حسین توسلی فر
41 مرضیه قاسمی حسین آبادی
42 طناز مهرابی
43 وحید انصاری مهیاری
44 عابدین رحیمی پردنجانی
45 محسن کمال آرانی
46 الناز هدایتی پور
47 عاطفه محمدی
48 فائزه شعله سعدی
49 عباس مهرابی خوزانی
50 محمد مردانی
51 عمار خان دائی دستجردی
52 علی فتوت
53 علی اکبر سالمی
54 سیدمحمدعلی قائمی الهاشمی
55 سمانه رضائی برزانی
56 آرینا بیگ زاده
57 حسن پرویزی بابادی
58 عبدالحسین کاوه قارنه
59 زینب افشک
60 امراله اصلانی فرد
61 وجیهه جاویدمقدم
62 مهدی رحمانی
63 شبنم محمدی
64 صالحه مطهری
65 هومان عطائیان فر
66 نفیسه ملکوتی خواه
67 سیدعلی حسینی
68 مریم پارسا
69 محمد جعفری چمگردانی
70 آرش فاطمی
71 فریبا رجبی
72 زهرا چنگانی خوراسگانی
73 امیرهوشنگ منصوری
74 صفورا نیکوخواه
75 زهرا شفیعی
76 ستار حسن شیخی سرپیری
77 نرگس باقری
78 مجید نادری
 
 
 
ضمنا مردودین می توانند ظرف سه روز از اعلام نتایج، اعتراض کتبی خود را به دفتر کانون ارائه نمایند .

رئیس کمیسیون کارآموزی
کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

    دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark