کارگاه آموزشی کارآموزان 16 شهریورماه96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب: 1731
 
سخنران : حسین ادیب موضوع : «بررسی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356»
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1396/06/16از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای حسین ادیب (بازرس محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان) با موضوع «بررسی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
احمد مالک مغازه ای واقع در خیابان چهارباغ عباسی در سال 1375 با تنظیم اجاره نامه عادی آن را جهت شغل ساعت فروشی بدون حق تغییر شغل به مدت سه سال به سعید اجاره می دهد و هیچ مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت نمی کند و در متن قرارداد قید می نماید که مستأجر در پایان مدت اجاره و صرف نظر از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 بدون دریافت هیچ وجهی مکلف به تخلیه مورد اجاره می باشد. سعید در سال 77 بدون اجازه مالک مغازه را به بیژن واگذار می نماید و بیژن به محض تصرف مغازه، به پیتزافروشی تغییر شغل می دهد. احمد که خارج از کشور بوده سال 80 به ایران مراجعت و باتوجه به مواجه شدن به وضعیت جدید و باتوجه به انقضای مدت اجاره دادخواستی به طرفیت سعید و بیژن جهت تخلیه ملک تقدیم می نماید.
1-باتوجه به انقضای مدت اجاره دادگاه می تواند حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نماید؟
2-دعوای تخلیه بایستی علیه سعید مطرح شود یا بیژن؟
3-آیا سعید پس از اطلاع از تخلف بیژن میتواند علیه او دعوای تخلیه مطرح نماید؟
4-مستأجر در قرارداد اجاره تنظیمی پذیرفته که صرف نظر از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در پایان مدت محل را تخلیه کند آیا می تواند از تخلیه استنکاف نماید؟
5-در اجاره نامه تنظیمی حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده به نظر شما اقدام سعید در واگذاری مغازه به بیژن قانونی است؟
6-وقتی مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت نکرده آیا زمان تخلیه مبلغی به او تعلق می گیرد؟
7-اگر وکیل مالک باشید باتوجه به شرایط موجود چه دادخواستی و با چه موضوعی به او پیشنهاد می دهید؟
8-اگر مالک حاضر به پرداخت تمام حق کسب و پیشه مستأجر باشد چه راهی برای تخلیه وجود دارد؟
 
حضور کارآموزان محترم در جلسه الزامی می باشد.


رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                  دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark