دوره تکمیلی کارگاه بازآموزی مقررات انتظامی برگزار می شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب: 2164
 
نظر به برگزاری دوره مقدماتی کارگاه بازآموزی مقررات حاکم بر وکالت، دوره تکمیلی این کارگاه از تاریخ 97/11/16 آغاز و تا تاریخ 97/12/12 مطابق جدول زمانبندی ذیل ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است به شرکت کنندگانی که مجموع دو دوره مقدماتی و پیشرفته را شرکت کرده باشند، گواهینامه اعطا خواهد شد.

برنامه دوره تکمیلی آموزش مقررات وکالت زمستان 1397
 
روز و تاریخ موضوع مدرس
سه شنبه 97/11/16 عدم شرکت در جلسه دادرسی روح اله محمدی
سه شنبه 97/11/23 آشنایی با مقررات دفاتر خدمات حقوقی و قضائی علیرضا کریمی
یکشنبه 97/11/28 نگهداری بایگانی منسجم محمدرضا قنبریان
سه شنبه 97/11/30 مصادیق تخلف از سوگند بابک کیانی
یکشنبه 97/12/5 قانون نظارت بر رفتار قضات دکتر میرحسینی
سه شنبه 97/12/7 عزل و استعفا سعید آقاباباگلی
یکشنبه 97/12/12 بحث آزاد
پرسش و پاسخ
دادستان انتظامی و معاونین و قضات دادگاه انتظامی
 
 
 
 
Share/Save/Bookmark