کارگاه آموزشی کارآموزان 4 خردادماه 96
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۵
کد مطلب: 1670
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روزپنجشنبه 1396/03/04ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با سخنرانی جناب آقای دکترمحمد جعفری فشارکی  (رئیس محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان) با موضوع «دعاوی فسخ و انفساخ » برگزار می شود.
حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.

مسئله مورد بحث:
آقای «الف» به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان نیمه ساخت را به آقای «ب» می فروشد بخشی از ثمن معامله را نقداً و بخشی را طی چند فقره چک طی 18 ماه دریافت خواهد کرد. در قرارداد آمده است چنانچه هریک از چکها در سررسید پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ خواهد شد. فروشنده چکهای مذکور را به آقای «ج» منتقل می کند. متعاقباً طرفین توافق می کنند که خریدار هزینه اتمام آپارتمان را بپردازد و از مبلغی که بابت تحویل آپارتمان بوده کسر کنند.
چکهای فوق الذکر در سررسید پاس نمی شود و فروشنده دعوایی به خواسته تأیید فسخ مطرح می کند. دادگاه بدوی با رد دعوی خواهان چنین استدلال نموده که نظر به اینکه در قرارداد مذکور شرط گردیده که چنانچه هرکدام از چکهای سررسید شده پاس نشود قرارداد بعد از ده روز خود به خود فسخ می شود و با عدم وصول چک موضوع قرارداد باید خواهان نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام می نمود و توافقات بعدی انجام شده وفق صورتجلسه ارائه شده حکایت از انصراف خواهان از اعمال حق فسخ خود و بقای اعتبار قراردادهای مذکور دارد لذا دادگاه باتوجه به اعمال فوری حق فسخ در یک زمان متعارف به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خوهان صادر می نماید.
از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی در رأی خود آورده است : «باتوجه به محتویات پرونده و رسیدگی های صورت گرفته و اینکه شرط مندرج در قرارداد شرط فاسخ است نه شرط فسخ و تقاضای انفساخ نیز نشده است تجدیدنظرخواهی وارد نبوده با رد آن و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید.
مجدداٌ فروشنده اقدام به طرح دعوای اعلان انفساخ نمود. دادگاه بدوی اینگونه انشاء رأی نموده است.
«نظربه اینکه با توافق اخیر طرفین قرارداد به نحو ضمنی از انفساخ قرارداد عدول و قرارداد قبلی را با همان شرایط و شرایط الحاقی احیاء کرده اند زیراکه قراردادهای موجود اعتبار دارند و طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان هر زمان می توانند به تراضی آن را امحاء و احیاء کنند که این موضوع با حاکمیت اراده طرفین موافق و اینکه توافق اخیر واجد شرایط اساسی صحت معامله بوده است بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر می نماید.»
اولاً آیا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوای تأیید فسخ با استدلال منعکس در دادنامه صحیح است؟
ثانیاً آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر با اصول و موازین حقوقی منطبق است؟
ثالثاً تصمیم دادگاه بدوی در رد دعوای اعلان انفساخ با استدلال مندرج در دادنامه صحیح است و چنانچه مطابق مستندات موجود در پرونده معلوم شود که فروشنده از پاس نشدن چکها بی اطلاع بوده اساساً این موضوع تأثیری در تصمیم دادگاه دارد یا خیر؟
 
       
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark