مشمولان اختبار دوره 37 بخوانند!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب: 1706
 
لیست افراد مجاز به شرکت در اختبار دوره 37 بشرح زیر می باشد:
 
ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه
 1.  
علی ارباب شیرانی 6140
 1.  
سمیه اسماعیلی 6007
 1.  
زهره امینی 6008
 1.  
منصور انجم شعاع 6129
 1.  
رضا ایزدی وصفی 6009
 1.  
نسرین باقری 6013
 1.  
نبی اله بهرامی کرکوندی 6138 مشروط به ارائه گواهی معاضدت
 1.  
اکبر بیات سوه 6005
 1.  
مرتضی تاج 6001
 1.  
سارا تاج الدین 6066
 1.  
محبوبه جعفرپور 6110
 1.  
مهدی جلیلیان 2664
 1.  
حسن جهانگیری 6019
 1.  
طاهره جوانبخت 6017
 1.  
هوشان جویبار 6003
 1.  
مسعود حبیبیان جونی 6075
 1.  
مائده حسن پور 6018
 1.  
سیدمحمدفاضل حسینی 6021
 1.  
علی حسینی خواندابی 6022
 1.  
زهرا حق شناس جزی 6030
 1.  
الهه حیدری زفره 6032
 1.  
آزاده حیدری گوجانی 6100
 1.  
موسی خسروانی 6137
 1.  
فهیمه خلیلی  6029
 1.  
حسین دادخواه تهرانی 2513
 1.  
مجید دارابی اغچه 6079
 1.  
هادی داوری 6088
 1.  
داود داوری دولت آبادی 2754
 1.  
مجید ذبیحی 6107
 1.  
راحله رجب پور 6097
 1.  
لاله رمضانی 6135 مشروط به ارائه گواهی معاضدت
 1.  
زهرا رمضانی بابوکانی 6086
 1.  
امین سبحانی نجف آبادی 6102
 1.  
محمدجواد سلام 6141
 1.  
حمیده سلیمی 6087
 1.  
الهه سلیمی گرگابی 6062
 1.  
محمود سیدعلیپور 6275
 1.  
وحید شایسته 6128
 1.  
مسعود شریفی 6101
 1.  
الهام شیرازی 6038
 1.  
سجاد صادقی شاپورآبادی 6043
 1.  
شادی طاهریان اصفهانی 6039
 1.  
شاهین عالی ده چناری 6047
 1.  
علی اکبر عرب 2553 مشروط به ارائه گواهی انفورماتیک
 1.  
فائزه عموبیگی 6091
 1.  
محمد عموشاهی فروشانی 6267
 1.  
افسانه غالبی سیف آبادی 6081
 1.  
سارا غیاث 2695
 1.  
جواد فستیقی 6122
 1.  
نادر فهامی 6044
 1.  
رضاعلی قاسمی 6142
 1.  
مجید قاسمی 6144
 1.  
لطف اله کبیری 6277
 1.  
ریحانه کریمی 6106
 1.  
طناز گیوه چیان 6124
 1.  
اکبر ماهرانی برزانی 6134
 1.  
عباس محمدجعفری 6055
 1.  
صبا مختاری 6114
 1.  
مینا مداحیان 6120
 1.  
سیمین مرادی 2578
 1.  
محمدرضا مرادی 6139
 1.  
نفیسه مستقل 6077
 1.  
سیدحسین مصطفوی 6073
 1.  
نسیم مصلحی 6064
 1.  
حسن مظاهری تهرانی 6250
 1.  
مریم معینی امام قیسی 6068
 1.  
سمیه مغرور 6074
 1.  
مهدی ملک محمد 6130
 1.  
احمد نیکبخت 6143
 1.  
طیبه هاشمی 6072
 1.  
محمدسعید همت نژاد 6117
 1.  
تلما همتی 6078
 1.  
الهام وفادار 6096
 1.  
فرهاد یوسفی حاجیوند 6118
 
 

 
 رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان
                  دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark