نحوه ی تنظیم وکالتنامه
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۸
کد مطلب: 471
 
کارگاه آموزشی کارآموزان در تاریخ 19/10/92 پیرامون مباحث ابعاد شخصیتی نلسون ماندلا،
در صورتی که موکل، شخص حقیقی و اصیل باشد مشکلی مطرح نمی شود. اگر به صورت غیر مستقیم موکل باشد به اصطلاح وکالت با واسطه به وجود آمده، در برگه ی وکالتنامه نام اصیل قید شده و به همراه آن نام نماینده با جزئیات سندی که ارتباط وکیل با واسطه را با اصیل برقرار می نماید .
خدمات صندوق حمایت کانون وکلا و نحوه ی تنظیم وکالتنامه تشکیل شد. محمدرضا باباصفری، در ارتباط با شخصیت و افکار نلسون ماندلا به ایراد سخنرانی پرداخت. سپس خانم منیژه حیدری پیرامون قانون و آیین نامه ی صندوق حمایت نکاتی را مطرح نمود. در پایان مسیح الله میرزایی، شرایط و نحوه ی تنظیم وکالتنامه را مورد بحث و بررسی قرار داد، که اهم مباحث مطرح شده به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می گردد.
وظیفه ی اصلی وکیل دادگستری، نظارت بر حسن اجرای قانون است. وکیل، نائب موکل محسوب نمی گردد که ادعاهای او را به شکلی قانونی مطرح نماید. اذن موکل تنها منشأ اثر نمی باشد، بلکه به موجب قانون این مسئولیت را دارد که از حقوق موکلش دفاع کند. در وکالت مدنی استنابه در زمان حیات است اما در وکالت دادگستری از انعقاد عقد وکالت تا دفاعی که وکیل انجام می دهد. تمایز زیادی بین این دو نوع وکالت وجود دارد.
زمانی که عقد وکالت منعقد می گردد سه رابطه مطرح می شود: 1- رابطه ی وکیل و موکل 2- رابطه ی وکیل و دادگاه 3- رابطه ی وکیل و کانون وکلا
نحوه ی تنظیم وکالتنامه:
در عنوان برگه های وکالتنامه دو عنوان وکالتنامه و قرارداد قید گردیده است. عنوان وکالتنامه ناظر به انعقاد وکالت است و عنوان قرارداد ناظر به قرارداد حق الوکاله است.
سئوال: اگر شخصی به وکیل دادگستری
در صورتی که موکل، شخص حقوقی حقوق عمومیی باشد، بالاترین مقام اجرایی به مقامات حقوقی تفویض اختیار نموده و او نیز به صورت سلسله مراتب به مقام دیگر این اختیار را تفویض می نماید. رویه ی قضایی نیز این امر را مورد پذیرش قرار داده است.
در دفترخانه اسناد رسمی وکالت دهد و او را به عنوان وکیل دادگستری انتخاب نماید، آیا وکیل صرف این امر و با برگه ی تنظیم شده در دفترخانه می تواند، اقامه ی دعوا کند یا حتما باید فرم مخصوص وکالتنامه را تقدیم دادگاه نماید؟
جواب: تنظیم وکالتنامه در فرم مخصوص جزء نظامات است و قابل ارائه به دادگاه می باشد و در غیر اینصورت آن برگه مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت.
  مشخصات موکل: در این قسمت دو حالت مطرح می گردد:
1- موکل شخص حقیقی است. 2- موکل شخص حقوقی است.
1- در صورتی که موکل، شخص حقیقی و اصیل باشد مشکلی مطرح نمی شود. اگر به صورت غیر مستقیم موکل باشد به اصطلاح وکالت با واسطه به وجود آمده، در برگه ی وکالتنامه نام اصیل قید شده و به همراه آن نام نماینده با جزئیات سندی که ارتباط وکیل با واسطه را با اصیل برقرار می نماید . به طور مثال: نام و نام خانوادگی فرد اصیل+ فرزند ..... + با وکالت مع الواسطه ی ....... به موجب سند رسمی تنظیمی به شماره ... دفترخانه .... واقع در ......
2- در صورتی که موکل شخص حقوقی باشد، به دو نوع تقسیم می گردد:
الف) شخص حقوقی حقوق عمومی: بالاترین مقام اجرایی به مقامات حقوقی تفویض
اگر موکل، شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد این نهادهای خصوصی نیز به تجاری و غیر انتفاعی تقسیم می گردند. در این نهادها شخصی باید وکیل را انتخاب نماید که ذی سمت باشد. به طور معمول در اساسنامه تعیین می گردد که چه افرادی صاحب امضا هستند.
اختیار نموده و او نیز به صورت سلسله مراتب به مقام دیگر این اختیار را تفویض می نماید. رویه ی قضایی نیز این امر را مورد پذیرش قرار داده است.
ب) شخص حقوقی حقوق خصوصی: این نهادهای خصوصی نیز به تجاری و غیر انتفاعی تقسیم می گردند. در این نهادها شخصی باید وکیل را انتخاب نماید که ذی سمت باشد. به طور معمول در اساسنامه تعیین می گردد که چه افرادی صاحب امضا هستند. در شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت، اداره ی امور شرکت با هیئت مدیره است. اما هیئت مدیره هم می تواند این امر را به مدیر عامل تفویض نماید. براساس ماده ی 128 قانون تجارت «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه ی رسمی آگهی شود». بنابراین حتماً باید صورت جلسه تنظیم شده و پس از ثبت نیز در روزنامه ی رسمی آگهی گردد. در صورتی که شخصی به وکالت از یک شرکت اقدام می نماید موارد زیر را باید ارائه نماید: 1- اساسنامه ی شرکت 2- سندی که دلالت بر تفویض اختیار از جانب هیئت مدیره به مدیر عامل دارد. 3- صورت جلسه ی تنظیمی که در روزنامه ی رسمی آگهی شده باشد.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :