کارگاه آموزشی کارآموزان 28 تیرماه96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۱
کد مطلب: 1699
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز چهارشنبه 1396/04/28از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای علی شمسی (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع « پاسخگویی به سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار دوره 36» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
1)«پس از ابلاغ اجرائیه ای، محکوم علیه که ادعایش برای دادگاه نیز ثابت می شود، مدعی می گردد که 14 سال سن دارد»
-آیا امکان اجرای حکم وجود دارد یا خیر؟ چرا؟
-حکم صادره قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی؟
-امکان تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه وجود دارد یا خیر؟چرا؟
2)درخصوص درخواست اهدای جنین توسط زوجین نابارور پاسخ دهید:
-خواهان و خواندگان درخواست چه شخص یا اشخاصی هستند؟
-کدام دادگاه از حیث صلاحیت ذاتی و محلی صالح است؟
-ماهیت درخواست مذکور ترافعی است یا حسبی؟ تصمیم دادگاه درخصوص قبول یا رد درخواست قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟چرا؟
3)« در دعاوی خلع ید و ابطال سند اقامه شده از سوی اداره اوقاف، دادگاه به صورت غیابی حکم به ضرر خوانده صادر می نماید رأی ابطال سند اجرا و سند به نام موقوفه صادر، در زمان اجرای حکم خلع ید، اشخاص متصرف به عنوان ورثه محکوم علیه مدعی می شوند که قبل از اقامه دعاوی مذکور مورث آنها فوت کرده است. »
-آیا امکان اجرای حکم وجود دارد یا خیر؟چرا؟
-در فرضی که ورثه بتوانند نسبت به آن آراء اعتراض و ادعای مطرح شده خود را اثبات نمایند، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
-در فرضی که رأی دادگاه به نفع ورثه مذکور باشد، عملیات اجرایی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
-آیا آرای صادره قابلیت فرجام خواهی دارند؟چرا؟
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                       دکتر محمد جعفری فشارکی
 
Share/Save/Bookmark