کارگاه آموزشی کارآموزان 20اردیبهشت ماه ۹7
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۶
کد مطلب: 1916
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت

کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1397/02/20از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای حسن وثیق زاده (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «تحلیل و پاسخگویی به سئوالات امور حسبی اختبار دوره 38» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
مطابق گواهی انحصار وراثت آقای محمودی در تاریخ 1396/09/10در آخرین اقامتگاه خود (اصفهان) فوت نموده و وراث حین الفوت وی و سهم الارث آنها به این شرح است: شخص «الف» به میزان یک دوم (1/2) و شخص «ب» به میزان یک سوم (1/3) و شخص «ج» به میزان یک ششم (1/6) ماترک.
اگر «الف» بلافاصله از فوت مورث، سهم الارث خود را در قبال مهریه همسرش به او واگذار نماید و «ب» و «ج» با وجود گذشت بیش از دو ماه و فقدان عذر هیچ اقدامی در جهت رد یا قبول نکرده باشند:
 
میزان و چگونگی مسئولیت هرکدام از ورثه فوق را نسبت به پرداخت دیون متوفی در هر دو فرض کاهش و افزایش بدهی وی نسبت به ماترک وی، مورد مقایسه و بررسی قرار دهید.
 
اگر فرض شود که متوفی یک پنجم (1/5) اموالش را به نحو مشاع به نفع شخص «د» بطور صحیح وصیت نموده که مورد قبول او قرار گرفته و اعتبار قانونی دارد و نیز فرض شود که تاکنون هیچ اقدامی از سوی هیچکدام از ورثه نسبت به ماترک صورت نگرفته باشد.
 
اولاً : برای«د» امکان طرح چه تقاضاها یا دعاوی مناسبی، قانوناً متصور است؟
ثانیاًَ : مراجع صالح ذاتی و محلی رسیدگی به تقاضاها و دعاوی فوق چیست؟
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                           دکتر محمد جعفری فشارکی

 
 
Share/Save/Bookmark