نام
حسن
نام خانوادگی
جهانگیری
نام پدر
علیرضا
شماره پروانه وکالت
2891
تاریخ اخذ وکالت
96/08/02
محل اشتغال
شهرضا
آدرس محل اشتغال
شهرضا -میدان شهدا-ساختمان تجاری و اداری کوثر-طبقه 2-واحد 1
تلفن همراه
09131292871
تلفن
...
توضيحات
...