نام
مجيد
نام خانوادگی
جهانبخش
نام پدر
ولي الله
شماره پروانه وکالت
950
تاریخ اخذ وکالت
86/4/14
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
خ نیکبخت روبروی دادگستری
تلفن همراه
09131152000
تلفن
03136638388
توضيحات
ایمیل: majid.jahanbakhsh1975@gmail.com