نام
دکتر رضا
نام خانوادگی
مقصودی
نام پدر
حسين
شماره پروانه وکالت
485
تاریخ اخذ وکالت
82/12/22
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
اصفهان-خیابان جی-نبش سه راه همدانیان-ساختمان نانداک طبقه سوم
تلفن همراه
09363331350
تلفن
...
توضيحات
Dr.rezamaghsoudi@gmail.com