نام
قاسم
نام خانوادگی
جوانی جونی
نام پدر
کریم
شماره پروانه وکالت
3275
تاریخ اخذ وکالت
99/1/31
محل اشتغال
گلپايگان
آدرس محل اشتغال
گلپایگان بلوار سلمان فارسی-چهار راه پلیس-نبش کوچه فروردین-پلاک 3-کدپستی 8771945733
تلفن همراه
09139129868
تلفن
...
توضيحات
...